JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 360


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์,โปรแกรมเมอร์ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานIT , ใบสมัครงานคอมพิวเตอร์ ,ใบสมัครงานโปรแกรมเมอร์
1. Video editor
2. UX/UI
3. creative
  การศึกษาสูงสุด ปริิญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ สามารถเดินทางรถด้วยรถไฟฟ้าได้ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ไอที
2. บุคคล
3. ที่ปรึกษา
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เกษม
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เว็บดีไซด์
2. งานเว็บไซต์
3. งานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานขาย การตลาด
2. พนักงานกราฟฟิกดีไชต์
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้และกรุงเทพปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บริการ
2. it support
3. กราฟฟิก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เว็บโปรแกรมเมอร์
2. พนักงานธุรการ
3. เว็บดีไซน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการประสานงาน
2. Officer
3. It support
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. โปรแกรมเมอร์
2. เขียนweb
3. งานIT
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. IT Support
2. ช่างเทคนิค
3. พนักงานคอมพิวเตอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สาขา เทคโลโลยีคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ พระราม2 อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยช่าง
2. ไม่ระบุ
3. ไม่ระบุ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคโนโลยีชลบุรี
สาขา เทคโนโลยรคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์
ประสงค์ทำงานที่ ศรีราชา อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บุคคล
3. บริการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎกาญจนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.กาญจนบุรี อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าเก็บทางด่วน
2. แล้วแต่ความเหมาะสมค่ะ
3. ได้ทุกอาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยบางปะกง
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ในกรุงเทพ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
2. ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์/ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ระบบเกมส์ (Diskless)
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. IT Manager
2. Project Manager
3. Technical manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เสมียน-ธุรการ
2. พนักงานถามโครงสร้างบริษัทต้องการ
3. พนักงานดูแลระบบเครือข่าย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บัญชี การเงิน
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานทั่วไป (เห็นตามความเหมาะสม)
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. ส่งเสริมการขาย
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. IT
2. ธุรการ
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานธุรการทั่วไป
2. พนักงานคีย์ข้อมูล
3. ไอที,คอมพิวเตอร์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ภายใน จ.นครศรีธรรมราช ,จ.สุราษฎร์ธานี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. programmer
2. web developer
3. programmer
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน ม.เกษมบัณฑิต
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน ITซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานโปรแกรมเมอร์อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง IT , หาพนักงาน คอมพิวเตอร์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127980 คน