Jobsiam.com

หาคน หางาน คุณภาพ

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบ.]

ประกาศตำแหน่งงานว่าง อัพเดท ล่าสุด (18 ตุลาคม 2564): เปิดรับสมัคร ผู้จัดการโครงการ บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด | แนะนำ ตำแหน่งงานบริษัท ที่น่าสนใจ (18 ตุลาคม 2564): เปิดรับสมัครงาน พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ประจำโรงงานย่านเเก่งคอย จังหวัดสระบุรี บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด
หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6425 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. เจ้าหน้าที่
2. คีย์ข้อมูล
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. บัญชี
2. ธุรการ
3 . การเงิน
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับโฟคลิฟ
2. คิวเอ/ฝ่ายผลิต
3 . ช่างซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนปลาย
สถาบัน ก.ศ.น บ้านบึง
สาขา ช่าง
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทไดโดสิทธิผลจำกัด
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. ประสานงาน
2. บรรณาธิการ
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเลน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรขาย
2. วิศวกรซ่อมบำรุง
3 . วิศวกรเกษตร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. จนท.กองบรรณาธิการ
2. จนท.พิสูจน์อักษร
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 43 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
2. เจ้าหน้าที่วางเเผนสั่งสินค้า
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาครี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยแพทย์
2. ทรีทเม้นท์
3 . ผู้ช่วยพยาบาล
 
การศึกษาสูงสุด ผู้ช่วยพยาบาล1ปี PN
สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สาขา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1ปี
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ฺBusiness Consultant
2. Market Research
3 . Business Strategy
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Sheffield Hallam University
สาขา International Business Management
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี, กรุงเทพ (รถไฟฟ้า)
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. IT Manager
2. อาจารย์พิเศษ
3 . Project Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้อำนวยการ
2. ผู้จัดการ
3 . ที่ปรึกษา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Armstrong University
สาขา Finance and Accounting
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 52 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่เวรเปล
2. พนักงานชั่วคาว
3 . พนักงานประจำ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคลำพูล
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลวีระพลการเเทย์
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานทั่วไป
2. การด์หน้าร้าน
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สถานบันเทิง ผับ ร้านเหล้า คาราโอเกะ
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3 . คียร์ข้อมูล
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรเครื่องกล
2. วิศวกรสุขาภิบาล
3 . วิศวกรงานระบบ
 
การศึกษาสูงสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดลัอม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการบัญชีทั่วไป
2. ธุรการจัดซื้อทั่วไป
3 . ธุรการทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ/กรุงเทพ/ปริมณฑล
อายุ 40 ปี
เพศ  หญิง
1. พยาบาลวิชาชีพแผนก อายุรกรรมชาย
2. พยาบาลวิชาชีพ แผนก ศัลยกรรม
3 . พยาบาลวิชาชีพ แผนก อายุรกรรมหญิง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์หนองบัวลำภู
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ออกแบบเครื่องจักร
2. ออกแบบชิ้นส่วนอะไหล่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
3 . ประมาณราคา เขียนแบบ ระบบ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการบุคคลและธุรการ
2. ผู้จัดการทั่วไป
3 . ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา การเงินการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 51 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@jobsiam.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
JOBSIAM.COM : จ๊อบสยาม ดอทคอม หาคน หางาน คุณภาพ