หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | หาคนทงำาน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)

   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 6429 หน้า

ประวัติผู้หางาน (คลังใบสมัคร Resume)
1. สโตร์
2. ธุรการ
3 . ฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่วิเคราห์ข้อมูล
2. data analyst
3 . เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. Data Analysis
2. Data Scientist
3 . สถิติวิเคราะห์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯเเละปริมณฑล
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. สัตวบาล
2. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. Assitance Plant Manager
2. Production Manager
3 . Operation Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา Industrial Management
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล. ภาคเหนือ
อายุ 45 ปี
เพศ  ชาย
1. นักสถิติ
2. นักวิเคราะห์ข้อมูล
3 . ประกันภัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ควบคุมคุณภาพ
2. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
3 . นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
2. nurse educator
3 . หัวหน้าหน่วย / ผู้จัดการพัฒนาบุคลากร
 
การศึกษาสูงสุด ป.โท
สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) ม.มหิดล
สาขา การพยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางขุนเทียน
อายุ 51 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. call center
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่การตลาด
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยดุสิตธานี
สาขา ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัว
ประสงค์ทำงานที่ กทม บางพื้นที่ และ นนทบุรี
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
3 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 56 ปี
เพศ  ชาย
1. นักขาย
2. นักการตลาดโรงพยาบาล
3 . นักการตลาดทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถ
2. พนักงานขับรถ
3 . พนักงานขับรถ
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ร.ร.บ้านตบหู
สาขา พละศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. Safety Manager
2. Safety Supervisor
3 . หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มสธ
สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 48 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับ
2. ที่ปรึกษาการขาย
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างไฟฟ้าตอนโทรล
2. ช่างไฟฟ้า
3 . ช่างไฟฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
สาขา เทคโนโลยีการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 49 ปี
เพศ  ชาย
1. เลขานุการ
2. บริหารทรัพยากรบุคคล
3 . ผู้จัดการทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา กาารเมืองการปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี คลองสามวา คันนายาว บึงกุ่ม สะพานสูง รามคำแหง บางกะปิ สายไหม
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. ผู้ดูแลสวน
3 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดหรือการขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
สาขา สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. Web developer
2. Frontend developer
3 . งานธุรการ ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิงค้นหาพนักงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน ตามอาชีพ
หาพนักงาน อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา
หาพนักงานการตลาด ขาย
หาพนักงานโรงแรม อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์
หาพนักงานเกษตร ปศุสัตว์
หาพนักงานช่างก่อสร้างโยธา-รังวัด
หาพนักงานช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing
หาพนักงานนิเทศศาสตร์ ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน
หาพนักงานบัญชี การเงิน
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ IT
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
หาพนักงานประสานงาน
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์
หาพนักงานเสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.)
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ โรงงาน
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า
หาพนักงานศิลป์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก ลงทะเบียนที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์