หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | หาคนทงำาน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)

   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 6436 หน้า

ประวัติผู้หางาน (คลังใบสมัคร Resume)
1. เลขานุการ
2. ธุรการ
3 . จัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานประจำ
2. พนักงานพาร์ททาม
3 . พนักงานทดลองงาน
 
การศึกษาสูงสุด ม 6
สถาบัน รร.วชริปราการวิทยาคม
สาขา สิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ไกลจากที่พักมากสามารถเดินทางไปได้
อายุ 50 ปี
เพศ  หญิง
1. อาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม
2. อาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม
3 . อาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา ทัศนศิลป์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. แอดมิน
2. ธุรการ
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. บริการลูกค้า
2. ล่าม/ไกด์
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้าฝ่ายผลิต
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานทั่วไป
3 . พนักงานเอกชน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มรภพระนคร
สาขา ไทย
ประสงค์ทำงานที่ ในกรุงเทพฯ
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ผลิต
2. งานโรงงาน
3 . ทำได้หมดไม่กี่ยงงานค่ะ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่3
สถาบัน อำนาจเจริญพิทยาคม
สาขา วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 20 ปี
เพศ  หญิง
1. ผลิต
2. งานโรงงาน
3 . ทำได้หมดไม่กี่ยงงานค่ะ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่3
สถาบัน อำนาจเจริญพิทยาคม
สาขา วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 20 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า
3 . Site Engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝ่ายผลิต
2. บริการ
3 . เสริฟขาย
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี
สาขา การศึกษานอกระบบ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. สเมียน
2. ธุรการ
3 . แอดมิน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรโรงงาน / อุตสาหกรรม
2. วิศวกรสื่อสาร / โทรคมนาคม
3 . วิศกรตำแหน่งอื่น ๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรม โทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. แอดมิน
2. ธุรการ
3 . ประสานงานต่างๆ เอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ฉะเชิงเทรา
สาขา ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2. หัวหน้าฝ่ายผลิต
3 . หัวหน้าแผนกผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. โฟร์แมน
2. วิศวกร
3 . ช่างเทคนิค
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา?
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
สาขา เทคนิคเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ลาดหลุมแก้ว? ปทุมธานี?
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. Quality Control
2. Technician
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง,ชลบุรี
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. It support
2. ขับรถ
3 . เซลล์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา พุทธศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 48 ปี
เพศ  ชาย
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. Engineer
3 . SubEngineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. ขับแมสเซนเจอร์
2. ขับมอไซค์ส่งของ
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด มัธยม
สถาบัน บางชัน
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 28 ปี
เพศ  ชายค้นหาพนักงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน ตามอาชีพ
หาพนักงาน อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา
หาพนักงานการตลาด ขาย
หาพนักงานโรงแรม อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์
หาพนักงานเกษตร ปศุสัตว์
หาพนักงานช่างก่อสร้างโยธา-รังวัด
หาพนักงานช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing
หาพนักงานนิเทศศาสตร์ ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน
หาพนักงานบัญชี การเงิน
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ IT
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
หาพนักงานประสานงาน
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์
หาพนักงานเสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.)
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ โรงงาน
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า
หาพนักงานศิลป์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก ลงทะเบียนที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์