หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | หาคนทงำาน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)

   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 6438 หน้า

ประวัติผู้หางาน (คลังใบสมัคร Resume)
1. ธุรการ
2. จัดซื้อ
3 . ขาย ,การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย รามคำแหง
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 48 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการ
2. งานบริการลูกค้า
3 . งานส่งเสริมการขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. Training and Development
2. HRD
3 . Customer Servicer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3 . หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี
อายุ 38 ปี
เพศ  ชาย
1. Supervisor QA
2. Supervisor QA
3 . Supervisor QA
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคกรุงเทพ
สาขา ช่างกลโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-ระยอง
อายุ 47 ปี
เพศ  ชาย
1. Graphic Design
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี
สาขา มีเดียอาตส์ กราฟฟิคดีไซน์
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3 . ช่างประจำอาคาร
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานควบคุมเครื่องจักร
2. พนักงานฝ่ายผลิต
3 . พนักงานฝ่ายสต็อคสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
สาขา มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3
ประสงค์ทำงานที่ คลองหลวง ปทุมธานี
อายุ 45 ปี
เพศ  ชาย
1. ผุ็จัดการฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายฝึกอบรม
3 . ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 50 ปี
เพศ  ชาย
1. Senior electrical engineer
2. Assistant manager
3 . Commissioning specialist
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
2. ผู้จัดการทั่วไป
3 . ผู้อำนวยการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา บริหาร การจัดการการตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น
อายุ 40 ปี
เพศ  หญิง
1. บัญชี
2. จัดซื้อ
3 . งานเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์ (การเมือง การปกครอง)
ประสงค์ทำงานที่ พระราม9 รามคำแหง
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างทั่วไป
2. คุมเครื่องจักร
3 . ช่างซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ อยุธยา หรือไกล้เคียง
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. การบัญชี
3 . เลขา
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ / คีย์ข้อมูล /เรียบเรียงเอกสาร
2. ประชาสัมพันธ์
3 . การเงินและบัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
สาขา การตลาดและการจัดการส่งเสริมการขาย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 50 ปี
เพศ  หญิง
1. งานครัวไทย
2. งานครัว
3 . งานครัว
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขา บริหารการตลาด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 44 ปี
เพศ  หญิง
1. Engineer Manager
2. General Manager
3 . Plant manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันรัชต์ภาคย์
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ
อายุ 45 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกร
2. นักวิเคราะห์ข้อมูล
3 . นักวิจัยเเละพัฒนา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมเเละอุปกรณ์การเเพทย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. การบิน
2. วิศวกรรมการบิน
3 . วิศวกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. Supervisor
2. Foman
3 . Safety
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ในประเทศ-ต่างประเทศ
อายุ 31 ปี
เพศ  ชายค้นหาพนักงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน ตามอาชีพ
หาพนักงาน อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา
หาพนักงานการตลาด ขาย
หาพนักงานโรงแรม อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์
หาพนักงานเกษตร ปศุสัตว์
หาพนักงานช่างก่อสร้างโยธา-รังวัด
หาพนักงานช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing
หาพนักงานนิเทศศาสตร์ ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน
หาพนักงานบัญชี การเงิน
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ IT
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
หาพนักงานประสานงาน
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์
หาพนักงานเสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.)
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ โรงงาน
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า
หาพนักงานศิลป์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก ลงทะเบียนที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์