JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6405
ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. admintration
2. ประชาสัมพันธ์
3 . การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ บางพลี ลาดกระบัง ประเวศ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. แม่ครัว
2. ผู้ช่วยแม่ครัว
3 . กุ๊ก
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน ร.ร.ศรีบุณยานน์
สาขา ตามหลักสูตร
ประสงค์ทำงานที่ จ.นนทบุรี
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนห้องปฎิบัติการ
2. ดูแลสิ่งแวดล้อม
3 . มูลนิธิ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
สาขา ศิลป์-ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 21 ปี
เพศ  หญิง
1. งานก่อสร้าง.ถอดแบบ.เทียบราคา.วัสดุ.สเก็ตแบบด้วยมื้อ.สั่งชื้อ.ไปจนถึงลงมือทำเอง..
2. งานช่าง..ภาคสนาม
3 . อะไรก็ได้.ที่เจ้านายสั่ง..ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวบอก.
 
การศึกษาสูงสุด การศึกษานอกโรงเรียน..เทียบเท่า..ม.6
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียนกำแพงเพชร
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ ไกล้ที่พัก.ก็จะดีมาก
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. ส่งเอกสาร
2. ชิ๊ปปิ้ง
3 . ส่งเอสาร
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
สาขา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 38 ปี
เพศ  ชาย
1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ธนาคาร
3 . IT Support
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รัตนบัณฑิต
สาขา บริหารธุกิจ คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. Employee Relation Manager
2. HR Manager
3 . ตำแหน่งอื่นๆที่เหมาะสม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏเลย
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ
อายุ 45 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย/จัดเรียงสินค้า
2. คลังสินค้า
3 . หน่วยรถ/ส่งสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด
สาขา สายอาชีพ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3 . ช่างอาคาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ บางแค,บางเขน,ลาดพร้าว
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. Marketing Director
2. Business Development Director/Manager
3 . International Marketing Manager
 
การศึกษาสูงสุด Master Degree
สถาบัน University of East London, UK
สาขา Majoring in Marketing
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok
อายุ 46 ปี
เพศ  หญิง
1. Safety Officer
2. Safety Engineer
3 . Safety Supervisor
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3 . ฝ่ายบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2. ช่างคอมพิวเตอร์
3 . IT support
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 51 ปี
เพศ  ชาย
1. Analyst
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ธรรมศาสตร์
สาขา ภูมิศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทมและปริมณฑล
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิเคราะห์และบันทึกข้อมูล GIS
2. ครูอัตราจ้าง - วิชาสังคม
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ภูมิสารสนเทศน์ศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. Clerk Material
2. เสมียน
3 . QA
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. นักภูมิศาสตร์ (GIS)
2. นักทำแผนที่ (Cartographer)
3 . เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนาม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
สาขา ภูมิศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. QC
2. Inspector
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ 1.จ.ระยอง 2.จ.ชลบุรี
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. พยาบาล
2. พยาบาล
3 . พยาบาล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดน้ำมัน
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2. ผู้ช่วยเภสัชกร
3 . ผู้ช่วยทันตแพทย์
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ชุมพวงศึกษา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล , คลีนิก
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52124 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128104 คน