เจอแล้ว! ใบสมัครงาน IT, หาพนักงาน System Admin, หาคนทำงานNetwork Admin | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง IT ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งSystem Admin ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งNetwork Admin ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง IT ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานIT คอมพิวเตอร์/โปรแกรมเมอร์/เว็บไซต์
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 31 กรกฎาคม 2512 (อายุ 53 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 169 cm. น้ำหนัก 65 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. IT
2. System Admin
  3. Network Admin
เงินเดือน 47500
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2549
เกรดเฉลี่ย 3.39
5.2  
ระดับการศึกษา ปวส.
ชื่อสถานศึกษา กรุงเทพธุรกิจพณิชการ
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2544
เกรดเฉลี่ย 3.21
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2549 จนถึง ตุลาคม 2551
ชื่อบริษัท บริษัท บางกอกสเตชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารธนภูมิ
เงินเดือน
22000
ตำแหน่ง
System Administrator
ความรับผิดชอบ ดูแล Windows XP/Server2003, Network, Firewall, Website, PC, ตลอดจนการแก้ไขปัญหา การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานของบริษัท
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2546 จนถึง กันยายน 2549
ชื่อบริษัท บริษัท เจ เอส พี. ฟิวเจอร์ส จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารลุมพินีทาวน์เวอร์
เงินเดือน
19000
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์
ความรับผิดชอบ ดูแล Windows XP/Server2000/Server2003, Network, Website, PC, ตลอดจนการแก้ไขปัญหา การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานของบริษัท
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2544 จนถึง สิงหาคม 2546
ชื่อบริษัท บริษัท เจ อาร์ เอ แฟชั่น จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารเลครัชดา
เงินเดือน
13500
ตำแหน่ง
IT Officer
ความรับผิดชอบ ดูแล Server (Win2000Server,WinNT,Netware),
MailServer และ Network(Lan/Wan) ของบริษัทดังกล่าว
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2552 จนถึง กรกฎาคม 2552
สถาบันอบรม โครงการต้นกล้าอาชีพ (สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
หลักสูตรการอบรม
Web Database Applications with PHP and MySQL(รอ 100012)
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 50 คำ/นาที   อังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. Windows 7/8.1/10/Server2012R2
  2. Firewall
  3. Photoshop, Dreamweaver, Flash
  4. PHP, MySQL, MSSQL
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 15/09/2020