เจอแล้ว! ใบสมัครงาน IT Support, หาพนักงาน System Engineer, หาคนทำงานIT Admin | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง IT Support ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งSystem Engineer ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งIT Admin ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง IT Support ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานIT คอมพิวเตอร์/โปรแกรมเมอร์/เว็บไซต์
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ 74000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 16 สิงหาคม 2534 (อายุ 32 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 166 cm. น้ำหนัก 80 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้นโดยการเรียน ร.ด.จบหลักสูตร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. IT Support
2. System Engineer
  3. IT Admin
เงินเดือน 27,500
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2558
เกรดเฉลี่ย 2.45
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2561 จนถึง มิถุนายน 2562
ชื่อบริษัท Professional One Co., Ltd.
ที่อยู่-ติดต่อ
Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
เงินเดือน
21,500
ตำแหน่ง
IT Onsite Service Support (Assigned Michelin Siam Group Company)
ความรับผิดชอบ - Troubleshooting Hardware, Software and Network for User.
- Performs and support troubleshooting and resolve PC, Printer, Network, Virus incidents.
- Coordinate and resolve problems via E-mail and ticket system.
- Call and Remote Support for User.
- Fix and analyze problems Cause, method of initial correction.
- Supports and advises users if they call for assistant on PC operation or printer problem.
- Cooperates and manage vendor for PC fix / repair / maintenance
- Cooperates with asset team to keep and update record of PC/Laptop/printer inventory
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559 จนถึง มีนาคม 2561
ชื่อบริษัท D.T.C. Enterprise Co., Ltd.
ที่อยู่-ติดต่อ
63 Soi Sappawut 2, Sukhumvit Road, Bang-Na, Bang-Na Bangkok 10260
เงินเดือน
18,500-21,000
ตำแหน่ง
IT Project Support
ความรับผิดชอบ - Support for information, including issues and problems that cannot be resolved by users.
- Follow Hardware Engineers team and Programmer within the organization.
- Presenting reports in the Pivot Daily and daily information to customers.
- Repaired and upgraded old systems, installed then configure new systems.
- Performed server updated on regular basis.
- Always stayed up-to-date about software.
- Established solid work interaction with customer and employee alike.
- Onsite to analyze and find the cause as well as solve the problem.
- Experience using customer service skills in a business setting as a Customer Service Intern
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2558 จนถึง กรกฎาคม 2558
ชื่อบริษัท Inter Vision Business Group
ที่อยู่-ติดต่อ
89/3, Soi Sukhumvit 54, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok, 10260
เงินเดือน
-
ตำแหน่ง
Trainee
ความรับผิดชอบ - Online Marketing Officer.
- Designing and preparation of the information system for Company's Website.
- Planning and presentation for the preparation of the information.
- Export data for access to the Company's Website.
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 จนถึง พฤษภาคม 2562
สถาบันอบรม Pro One IT Co., Ltd
หลักสูตรการอบรม
IT Skill Standard Training Program (Network Basic Training)
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ปานกลาง เขียน ปานกลาง
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 52 คำ/นาที   อังกฤษ 51 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สามารถใช้ Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
  2. ซ่อมประกอบคอมฯ/ลงโปรแกรม/แก้ไขปัญหา virus และ Fomat windows/จัดสเปกคอม/printer/lan/router
  3. สามารถใช้ Remote Desktop /ตัดต่อ/แปลงไฟล์ - For Mac,For Phone
  4. ให้คำแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ User
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 16/11/2021