ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 671 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งการเงิน,การเงิน,ตรวจสอบภายใน


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานบัญชี , ใบสมัครงานการเงิน ,ใบสมัครงานตรวจสอบภายใน
1. ธุรการ
2.
บัญชี
3. สโตร์ บันทึกข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มทร.ลำปาง
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ ที่ให้โอกาส อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
1. หัวหน้าแผนกบัญชีรับ
2.
หัวหน้าแผนกบัญชีจ่าย
3. ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 49 ปี เพศ  หญิง
1. บัญชี
2.
จัดซื้อ
3. งานเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์ (การเมือง การปกครอง)
ประสงค์ทำงานที่ พระราม9 รามคำแหง อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหนี้บัญชี
2.
เจ้าหนี้บัญชี
3. เจ้าหนี้บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานบัญชี
2.
ธุรการ
3. ธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
1. การเงิน
2.
ธุรการ
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บัญชี
2.
แคชเชียร์
3. เจ้าหน้าที่การเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
2.
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
3. ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
1. หัวหน้าบัญชี/สมุห์บัญชี
2.
เจ้าหน้าที่บัญชีอวุโส
3. พนักงานบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกษมบัณฑิต
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 51 ปี เพศ  หญิง
1. บัญชี
2.
ธุรการ
3. การเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2.
พนักงานธุรการบัญชี
3. พนักงานฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. บัญชี
2.
บัญชีทั่วไป
3. การเงิน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จฯ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการบัญชีทั่วไป
2.
ธุรการจัดซื้อทั่วไป
3. ธุรการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ/กรุงเทพ/ปริมณฑล อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
2.
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3. เจ้าหน้าที่บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ แนวรถไฟฟ้า อายุ 54 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการบัญชี
2.
ธุรการประสานงาน
3. ธุรการคีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.นนทบุรี อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. พนักงานฝ่ายบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. บัญชี
2.
ธุรการ
3. การเงิน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. บัญชี
2.
ธุรการ
3. ที่ปรึกษาการขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ มหาสารคาม อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานธุรการ
2.
พนักงานด้านการเงิน/บัญชี
3. พนักงานฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา เอกการบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อายุ 35 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง บัญชี , หาพนักงาน การเงิน | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ตรวจสอบภายใน