เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ธุรการบัญชีทั่วไป, หาพนักงาน ธุรการจัดซื้อทั่วไป, หาคนทำงานธุรการทั่วไป | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ธุรการบัญชีทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งธุรการจัดซื้อทั่วไป ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งธุรการทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ธุรการบัญชีทั่วไป ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบัญชี การเงิน/ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 25 เมษายน 2524 (อายุ 42 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 160 cm. น้ำหนัก 56 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ธุรการบัญชีทั่วไป
2. ธุรการจัดซื้อทั่วไป
  3. ธุรการทั่วไป
เงินเดือน 16000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สมุทรปราการ/กรุงเทพ/ปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา อนุปริญญา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา การตลาด
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 3.20
5.2  
ระดับการศึกษา ม.6
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนป้อมนคราชสวาทยานนท์
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2542
เกรดเฉลี่ย 2.18
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษัท วินเนอร์โฟรเซ่นฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
59/321 หมู่ 16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เงินเดือน
16000
ตำแหน่ง
บัญชีทั่วไป/จัดซื้อทั่วไป/ธุรการทั่วไป
ความรับผิดชอบ คลีย์ข้อมูล-เขียน งานบัญชี ใบสำคัญรับ-จ่าย-เงินสดย่อย ออกบิลใบขายใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย เปิดใบวางบิลเพื่อไปวางบิลกับซัพพลายเออร์ รวบรวมใบกำกับภาษีซื้อ-ขายของทุกเดือน เพื่อส่งสำนักงานบัญชี บันทึกเงินเดือนพนักงานทั่วไป ออกใบหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของบริษัทฯ-ติดต่อประสานงานรับวางบิล-รับเช็ค / จัดซื้อเปิด PO. สั่งซื้อสินค้ากับซัพพลายเออร์แต่ละบริษัทฯ / ติดต่อคู่ค้า เรืองการสั่งของเข้า /ติดต่อประสานงานกับลูกค้าบริษัท ต่างๆ / ออกจดหมายแจ้งลูกค้า-ซัพพลายเออร์ในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ /รับ-ส่งเมล์งานในบริษัทฯกับคู่ค้าแต่ละวัน / รวบรวมเอกสารบัญชีส่งให้สำนักงานบัญชี / ติดต่อพวกกับพวกชิปปิ้งเรื่องการนำเข้าสินค้าและซัพพลายเออร์เรื่องการเก็บสินค้าเข้า-ออก / งานเอกสารทั่วไปต่างๆในบริษัทฯ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2553 จนถึง มกราคม 2556
ชื่อบริษัท บริษัท เอฟ เอ็ม แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
10/12 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เงินเดือน
12000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง
ความรับผิดชอบ ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้าบริษัทต่างๆ ติดต่อประสานงานลูกค้าบริษัทต่างๆ / ช่วยงานจัดซื้อต่างๆ / ช่วยงานบัญชีต่างๆ พวกเงินสดย่อย ลงบันทึกเอกสารในโปรแกรม express / คลีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2547 จนถึง มกราคม 2553
ชื่อบริษัท บริษัท แฟร์ เท็กซ์ มวยไทย ฟิตเนส จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
98/8 หมู่ 3 ถ.เทพารักษา ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เงินเดือน
8500
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการทั่วไป/ ช่วยงานบัญชีทั่วไป
ความรับผิดชอบ ช่วยงานบัญชีต่างๆ ในบริษัท เขียนใบสำคัญรับ-จ่าย-เงินสดย่อย-ซื้อของเข้าบริษัทฯ รวบรวมใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ออกใบ ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของบริษัทฯ ติดต่อลูกค้าที่มาใช้งานบริการ / ต้อนรับลูกค้า / ช่วยงานแคชเชียร์ / และงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2544 จนถึง พฤษภาคม 2544
สถาบันอบรม ที่ทำการไปรษณีย์พระสมุทรเจดีย์
หลักสูตรการอบรม
ตรวจสอบเอกสารงานทั่วไป / งานบริการอื่นๆ / คัดแยกจดหมายตามพื้นที่-เขต-อำเภอ-จังหวัด / ช่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 23/05/2023