เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, หาพนักงาน หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน, หาคนทำงานพนักงานฝ่ายบัญชี | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานฝ่ายบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบัญชี การเงิน/ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 10 กุมภาพันธ์ 2526 (อายุ 41 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 147 cm. น้ำหนัก 48 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
  3. พนักงานฝ่ายบัญชี
เงินเดือน 45,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
สาขาวิชา การบัญชี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2549
เกรดเฉลี่ย 2.90
5.2  
ระดับการศึกษา ปวส
ชื่อสถานศึกษา เทคนิคระนอง
วุฒิการศึกษา ปวส
สาขาวิชา การบัญชี
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2546
เกรดเฉลี่ย 2.98
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2556 จนถึง มีนาคม 2562
ชื่อบริษัท ซีจีเอ
ที่อยู่-ติดต่อ
ทาวน์อินทาวน์ซอย 6 เขตวังทองหลาง กทม
เงินเดือน
45,000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ตรวจสอบถาษีเพื่อนำส่งสรรพากร ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเพื่อกระทบยอดและหายอดยกไป จัดทำประมาณการครึ่งปี ปิดงบการเงินรายเดือนและรายปี ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและควบคุมการนับสต็อคสินค้า จัดทำภงด 51,50 นำส่งสรรพากร วางแผนการรับ-จ่ายเงินสด
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 จนถึง - 2556
ชื่อบริษัท ธีร์ โปร
ที่อยู่-ติดต่อ
ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กทม
เงินเดือน
23,000
ตำแหน่ง
พนักงานบัญชีตรวจสอบ
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ตรวจสอบแยกประเภทกระทบยอดหายอดยกไป จัดทำภาษีนำส่งสรรพากร จัดทำประมาณการครึ่งปี ปิดงบการเงินประจำปี
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2549 จนถึง - 2554
ชื่อบริษัท เอสวีพี บุ๊ค-คีฟปิ้ง
ที่อยู่-ติดต่อ
พหลโยธิน 32 เขตจตุจักร กทม
เงินเดือน
15,000
ตำแหน่ง
พนักงานบัญชีต้นทุน
ความรับผิดชอบ บันทึกบัญชี จัดทำภาษีนำส่งสรรพากร จัดทำประมาณการครึ่งปี ปิดงบการเงิน
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2562 จนถึง ธันวาคม 2562
สถาบันอบรม บจก.เทรนนิ่ง แอคเคาน์
หลักสูตรการอบรม
การปิดงบการเงิน
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 25 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ใช้โปรแกรมExpress
  2. เป็นผู้ทำบัญชีสามารถเซ็นงบการเงินได้
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 26/04/2023