ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 44 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งช่างสำรวจ,ช่างสำรวจ,โยธา-โฟร์แมน


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานช่างก่อสร้าง , ใบสมัครงานช่างสำรวจ ,ใบสมัครงานโยธา-โฟร์แมน
1. Survey
2.
โฟร์แมน
3. Survey
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สาขา ช่างสำรวจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. ช่างสำรวจ
2.
ช่างสำรวจ
3. โฟรแมมน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา วิศวกรรมสำรวจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
1. Chief foreman
2.
Foreman
3. Foreman
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต อุเทนถวาย
สาขา โยธาก่อสร้าง เอกการทาง
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้ อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานทั่วไป
2.
พนักงานออฟฟิต
3. พนักงานขับรถยนต์
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ช.
สถาบัน โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวะศึกษา
สาขา ช่างก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วไป อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างเทคนิคฝ่ายแบบ
2.
โฟร์แมน
3. ช่างเขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสุโทัย
สาขา ก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
1. งานก่อสร้าง.ถอดแบบ.เทียบราคา.วัสดุ.สเก็ตแบบด้วยมื้อ.สั่งชื้อ.ไปจนถึงลงมือทำเอง..
2.
งานช่าง..ภาคสนาม
3. อะไรก็ได้.ที่เจ้านายสั่ง..ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวบอก.
  การศึกษาสูงสุด การศึกษานอกโรงเรียน..เทียบเท่า..ม.6
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียนกำแพงเพชร
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ ไกล้ที่พัก.ก็จะดีมาก อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
1. โฟร์แมน
2.
QC
3. เขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด อาชีวะศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สาขา ช่างก่อสร้างและโยธา
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
1. การจัดการ logistics
2.
งานบริการงานขาย
3. งานก่อสร้างงานเขียนเเบบ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สาขา เทคนิคการก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. โฟร์แมน
2.
เขียนแบบAuto Cad
3. ช่างสำรวจ
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
สาขา ก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ อ.ปากช่อง อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
1. ชางคุมงานกอ่สราง
2.
โฟรแมนกอ่สร้าง
3. โฟรแมนอาวุโส
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน เทคนิคนครราชสีมา
สาขา ก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 58 ปี เพศ  ชาย
1. ควบคุมงานก่อสร้าง
2.
ธุรการสนาม
3. ช่างเทคนิคสนาม
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล
สาขา ช่างก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. โฟร์แมน
2.
่ช่างสำรวจ
3. งานช่างก่อสร้าง
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
2.
งานสี
3. สถาปัตย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 57 ปี เพศ  หญิง
1. ช่าง
2.
งานเขียนแบบ
3. งานโยธา
  การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา วิศวกรรมโยธา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. ขับรถ
2.
พนักงานทั่วไป
3. ขับรถส่งของ
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว2
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
1. โฟร์แมน ไซร์งาน
2.
QC ตวรจสอบคุณภาพ
3. เขียนแบบก่อสร้าง
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
สาขา ก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี - ระยอง อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. project manger
2.
architect
3. manger
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานทั่วไป
2.
หัวหน้ากะQC
3. พนักงานQC
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สาขา คณะการก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ กันตังซีฟู๊ด อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. โฟร์แมน
2.
ช่างก่อสร้าง
3. ช่างสำรวจ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
สาขา ก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ กทมและจังหวัดไกล้เคียง อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. โฟร์แมน
2.
เขียนแบบ
3. เชอร์เวย
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคแพร่
สาขา สาขาช่างสำรวจ
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น อายุ 51 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง , หาพนักงาน ช่างสำรวจ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง โยธา-โฟร์แมน