เจอแล้ว! ใบสมัครงาน งานก่อสร้าง.ถอดแบบ.เทียบราคา.วัสดุ.สเก็ตแบบด้วยมื้อ.สั่งชื้อ.ไปจนถึงลงมือทำเอง.., หาพนักงาน งานช่าง..ภาคสนาม, หาคนทำงานอะไรก็ได้.ที่เจ้านายสั่ง..ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวบอก. | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง งานก่อสร้าง.ถอดแบบ.เทียบราคา.วัสดุ.สเก็ตแบบด้วยมื้อ.สั่งชื้อ.ไปจนถึงลงมือทำเอง.. ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งงานช่าง..ภาคสนาม ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งอะไรก็ได้.ที่เจ้านายสั่ง..ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวบอก. ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง งานก่อสร้าง.ถอดแบบ.เทียบราคา.วัสดุ.สเก็ตแบบด้วยมื้อ.สั่งชื้อ.ไปจนถึงลงมือทำเอง.. ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ/โยธา-โฟร์แมน
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 12140
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 15 ตุลาคม 2529 (อายุ 36 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 168 cm. น้ำหนัก 65 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร บุคคลจำพวกที่4
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. งานก่อสร้าง.ถอดแบบ.เทียบราคา.วัสดุ.สเก็ตแบบด้วยมื้อ.สั่งชื้อ.ไปจนถึงลงมือทำเอง..
2. งานช่าง..ภาคสนาม
  3. อะไรก็ได้.ที่เจ้านายสั่ง..ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวบอก.
เงินเดือน 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ไกล้ที่พัก.ก็จะดีมาก
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน..เทียบเท่า..ม.6
ชื่อสถานศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนกำแพงเพชร
วุฒิการศึกษา เทียบเท่า.ม.6
สาขาวิชา -
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548
เกรดเฉลี่ย -
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2554 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท รับเหมาก่อสร้างเอง..ต่อเติม.ตกแต่ง.สถปัตทั้วไป..เป็นงานขนาดกลางไม่รับงานใหญ่มาก.
ที่อยู่-ติดต่อ
23/3ม.3ต.ลาดหลุมแก้ว ต.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
เงินเดือน
ตามตกลง
ตำแหน่ง
รับเหมาเอง.ทั้งหมด.ที่ทำได้
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบทั้งหมด..ที่รับงานมา..จนแล้วเสร็จจนส่งงานให้ลูกค้า..ตามเวลากำหนด..
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
-
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด - อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอเข้าใจ้ อ่าน พอเข้าใจ เขียน แย้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย - คำ/นาที   อังกฤษ - คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 15/03/2019