JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 131


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งล่าม,ล่าม,แปลภาษาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานอักษรศาสตร์ , ใบสมัครงานล่าม ,ใบสมัครงานแปลภาษา
1. บรรณารักษ์
2. ธุรการ, ประสานงาน
3. Data entry
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สาขา สารสนเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางแุค,หนองแขม,ภาษีเจริญ,บางกอกน้อย,อ้อมน้อย,อ้อมใหญ่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ล่าม
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับลูกค้าภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. เจ้าหน้าที่บริการค้าลูกค้าธนาคาร
3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขา ภาษาเพื่อการพัฒนา
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้างาน
2. ธุรการในไลน์
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดชลบุรี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. เลขา
3. ครู
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา ภาษาและวรรณคดีไทย
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัด อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พิสูจน์อักษร
2. รีไรท์เตอร์
3. นักข่าว
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มศว ประสานมิตร
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินไทยแอร์เอเชีย สนามบินดอนเมือง
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินไทยแอร์เอเชีย สนามบินหาดใหญ่
3. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินไทยแอร์เอเชีย สนามบินภูเก็ต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ดอนเมือง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ล่ามภาษารัสเซีย
2. ครู
3. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Voronezh State University,Russia
สาขา ภาษารัสเซีย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ,พัทยา อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แปลภาษาเกาหลี-ไทย
2. สอนภาษาเกาหลี
3. ล่ามภาษาเกาหลี-ไทย
  การศึกษาสูงสุด ม6
สถาบัน ที่ประเทศเกาหลี
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ ที่บ้านหรือ office อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สปา
2. สปา
3. สปา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แอร์กราวน์
2. พนักงานต้อนรับ
3. สื่อสารมวลชน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่ 2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3. พนักงานต้อนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย Ground staff สายการบินไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานในสนามบินหาดใหญ่
2. งานด้านภาษาจีน
3. ง่านล่าม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา จีนศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ปวช ปีสอง
2. มีวุฒิ ม.ต้น
3. พุดได้ 7ภาษา
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน กศน
สาขา ล่ามภาษา และ ช่างโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ล่าม
2. แปลภาษา
3. ไกด์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา การสอนภาษาญี่ปุ่น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. graphic design
2. graphic design ภาษาจีน
3. ธุรการ ภาษาจีน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา ภาษาจีน
ประสงค์ทำงานที่ ลาดพร้าว ห้วยขวาง อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยหัวหน้า
2. ผู้ช่วนเลขานุการ
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
2. พนักงานบุคคล
3. พนักงานประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปีที่ 4
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ล่ามแปลภาษา
2. ดูเเลลูกค้าเเขกจีนงานบริการ
3. ประชาสัมพันธ์จีน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา ภาษาจีน
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นภาษาไทย
2. พนักงานเคาท์เตอร์
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานล่าม ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน อักษรศาสตร์ซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานแปลภาษาอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง อักษรศาสตร์ , หาพนักงาน ล่าม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง แปลภาษา

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127980 คน