เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ผู้ตรวจสอบคำแปล, หาพนักงาน นักแปล, หาคนทำงานนักพิสูจน์อักษร | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบคำแปล ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งนักแปล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งนักพิสูจน์อักษร ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบคำแปล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานอักษรศาสตร์/ล่าม/แปลภาษา/ไกด์
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 23 เมษายน 2525 (อายุ 41 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 49 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา คริสต  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้ตรวจสอบคำแปล
2. นักแปล
  3. นักพิสูจน์อักษร
เงินเดือน 25000(หรือตามตกลง)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน พื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547
เกรดเฉลี่ย 3.22
5.2  
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา ศิลป์-คำนวณ
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2543
เกรดเฉลี่ย 2.86
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2561 จนถึง เมษายน 2562
ชื่อบริษัท บริษัท พีแอนด์เอ็ม โกลบอล รีสอร์สเซส จำกัด (The Cambridge English Academy)
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
22000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด
ความรับผิดชอบ - วางแผนและดูแลกิจกรรมทางการตลาดของสถาบัน ประสานงานกับทางเจ้าของพื้นที่เช่า (ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา)
- นำเสนอคอร์สเรียน
- ติดต่อลูกค้าและอาจารย์ผู้สอนต่างชาติ จัดตารางเรียน ดูแลความเรียบร้อยของการเรียนการสอน
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2556 จนถึง เมษายน 2560
ชื่อบริษัท กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
18576
ตำแหน่ง
พนักงานรับรองเอกสารเเละนิติกรณ์ ด้านการตรวจสอบคำแปลเอกสาร(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบความถูกต้องและแนะนำแก้ไขคำแปลเอกสารที่มาขอรับรองนิติกรณ์ ทั้งจากอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2548 จนถึง พฤษภาคม 2556
ชื่อบริษัท บริษัท เอ พลัส พลัส เลินนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (MRC Learning Centre)
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
12500
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ(ชาวสิงคโปร์)
ความรับผิดชอบ - ล่าม-แปลภาษา ประสานงาน เช่น ติดต่อส่งเสริมการขายร่วมกับทางเจ้าของพื้นที่เช่า (ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์)
ติดต่อสำนักงานระหว่างประเทศ-สำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์กับมาเลเซีย
- ดูแลการดำเนินกิจการบริษัท-การปฏิบัติงานของชาวต่างชาติและไทย
- ขายคอร์สเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จีน ศิลปะ คณิตศาสตร์และลูกคิด 9 ลูก
(หลักสูตรพัฒนาสมองซีกขวาแนวสิงคโปร์-มาเลเซีย)
- วัดระดับความรู้ของผู้เรียน
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2556 จนถึง - -
สถาบันอบรม กระทรวงพาณิชย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้
หลักสูตรการอบรม
งานสัมมนาโครงการ Logistics Excellence Training 2013 :
2-4 เมษายน พ.ศ.2556
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2560 จนถึง - -
สถาบันอบรม ม.เกษตรศาสตร์ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตรการอบรม
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 39 ชั่วโมง : 13-30 มิ.ย.60
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ กิจกรรมทางสังคม
- ร่วมแปรอักษรในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
- เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ (ติดตามบิดา)

ประสบการณ์การทำงานพิเศษ
- สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
- แปลเอกสาร
- ตรวจงานแปลเอกสาร (ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์พีซ ทรานสเลชั่น)
- ติดต่อประสานงานการจัดบูธขาย Magic Scarf - สินค้านำเข้าจากไต้หวัน (บริษัท เอ พลัส พลัส เลินนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด)
- เรียบเรียงข้อมูลวิชาการ (บริษัท เพอร์เฟค อิงลิช จำกัด)

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 14/04/2023