ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 65 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการ,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานผู้บริหาร , ใบสมัครงานผู้จัดการ ,ใบสมัครงานผู้อำนวยการ
1. ผู้อำนวยการ
2.
ผู้จัดการ
3. ที่ปรึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Armstrong University
สาขา Finance and Accounting
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย(pc)
2.
Merchandise
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยพณิชยการบางนา
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. Assitance Plant Manager
2.
Production Manager
3. Operation Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา Industrial Management
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล. ภาคเหนือ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
1. Operation Manager
2.
Brand Manager
3. Area Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา การบริหารการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 48 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการโรงงาน
2.
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
3. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Sripatum University
สาขา Industrial Management
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย ทุกภูมิภาค อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
1. Managing Director
2.
Operation Manager
3. Office Manager / Executive Secretary
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
1. Project Management Office Director
2.
Project Management Office Director
3. Project Management Office Director
  การศึกษาสูงสุด Master of Science - Information Technology
สถาบัน Assumption University
สาขา Information Technology
ประสงค์ทำงานที่ AFS นนทบุรี อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
1. Production Manager
2.
Operations Manager
3. Logistics Manager
  การศึกษาสูงสุด MSc
สถาบัน Wageningen University
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 57 ปี เพศ  ชาย
1. Safety Manager
2.
Production Manager
3. วิศวกร ความปลอดภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
สาขา ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุุรี อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ
2.
ที่ปรึกษา
3. ผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Armstrong University
สาขา Finance and Accounting
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
1. งานบริหาร
2.
ประชาสัมพันธ์
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา ฝรั่งเศส
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 51 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2.
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3. พนักงานบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกพื้นที่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. Warehouse Manager
2.
Logistics Manager
3. ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกริก
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการโรงงาน
2.
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
3. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2.
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
3. ผู้จัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สาขา การบริหารจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
1. Area Manager-Restuarant
2.
Area Manager- Coffee
3. Area Manager- Brand fashion
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทปราการ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการ
2.
ผู้บริหาร
3. Project manager
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยพณิชการเชตุพน
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 60 ปี เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2.
คีย์ข้อมูล
3. พิมพ์งาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินดอนเมือง อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่าย
2.
ผู้จัดการแผนก
3. ผู้จัดการส่วน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวัทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา บริหาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ ,นนทบุรี อายุ 55 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการบริหารสำนักงานและงานบุคคล
2.
ผู้จัดการบริหารการจัดงานแสดงสินค้า
3. ผู้ช่วยผู้บริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 53 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง ผู้บริหาร , หาพนักงาน ผู้จัดการ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ