Jobsiam.com

หาคน หางาน คุณภาพ

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบ.]

ประกาศตำแหน่งงานว่าง อัพเดท ล่าสุด (18 มกราคม 2565): เปิดรับสมัคร Telesales Double A (1991) Public Co., Ltd. | แนะนำ ตำแหน่งงานบริษัท ที่น่าสนใจ (18 มกราคม 2565): เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เกษตร ปฎิบัติงาน ปากช่อง กับ กทม. บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 65 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการ,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานผู้บริหาร , ใบสมัครงานผู้จัดการ ,ใบสมัครงานผู้อำนวยการ
1. พนักงานขาย(pc)
2. Merchandise
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยพณิชยการบางนา
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Assitance Plant Manager
2. Production Manager
3. Operation Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา Industrial Management
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล. ภาคเหนือ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้อำนวยการ
2. ผู้จัดการ
3. ที่ปรึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Armstrong University
สาขา Finance and Accounting
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 53 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Operation Manager
2. Brand Manager
3. Area Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา การบริหารการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Project Management Office Director
2. Project Management Office Director
3. Project Management Office Director
  การศึกษาสูงสุด Master of Science - Information Technology
สถาบัน Assumption University
สาขา Information Technology
ประสงค์ทำงานที่ AFS นนทบุรี อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Production Manager
2. Operations Manager
3. Logistics Manager
  การศึกษาสูงสุด MSc
สถาบัน Wageningen University
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 56 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Safety Manager
2. Production Manager
3. วิศวกร ความปลอดภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
สาขา ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุุรี อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ
2. ที่ปรึกษา
3. ผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Armstrong University
สาขา Finance and Accounting
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 53 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบริหาร
2. ประชาสัมพันธ์
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา ฝรั่งเศส
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3. พนักงานบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกพื้นที่ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Warehouse Manager
2. Logistics Manager
3. ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกริก
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการโรงงาน
2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
3. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
3. ผู้จัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สาขา การบริหารจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Managing Director
2. Operation Manager
3. Office Manager / Executive Secretary
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Area Manager-Restuarant
2. Area Manager- Coffee
3. Area Manager- Brand fashion
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทปราการ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้บริหาร
3. Project manager
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยพณิชการเชตุพน
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 59 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. พิมพ์งาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินดอนเมือง อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่าย
2. ผู้จัดการแผนก
3. ผู้จัดการส่วน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวัทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา บริหาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ ,นนทบุรี อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการบริหารสำนักงานและงานบุคคล
2. ผู้จัดการบริหารการจัดงานแสดงสินค้า
3. ผู้ช่วยผู้บริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 52 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. General Manager
2. HR Manager
3. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารสาธารณสุข
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล อายุ 55 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานผู้จัดการ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน ผู้บริหารซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานผู้อำนวยการอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ผู้บริหาร , หาพนักงาน ผู้จัดการ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

สอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@jobsiam.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
JOBSIAM.COM : จ๊อบสยาม ดอทคอม หาคน หางาน คุณภาพ