ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 65 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการ,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานผู้บริหาร , ใบสมัครงานผู้จัดการ ,ใบสมัครงานผู้อำนวยการ
1. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
2.
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
3. ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
2.
เจ้าหน้าที่พนักงานธนาคาร
3. นักวาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดเชียงราย อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานธุรการทั่วไป
2.
ฝ่ายผลิต
3. งานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ว.เทคโนโลยีราชธานี
สาขา ระบบสารสนเทศการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง(มาบตาพุด) อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2.
หัวหน้าฝ่ายผลิต
3. หัวหน้าแผนกผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. หัวหน้าคลัง
2.
ผช คลัง
3. ธุรการคลัง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน จันทร์รวีเชียงใหม่
สาขา บริหาร
ประสงค์ทำงานที่ เชัยงใหม่ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
2.
รองผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
3. หัวหน้าแผนกฝ่ายซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการโรงงาน
2.
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
3. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Sripatum University
สาขา Industrial Management
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย ทุกภูมิภาค อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย(pc)
2.
Merchandise
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยพณิชยการบางนา
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้อำนวยการ
2.
ผู้จัดการ
3. ที่ปรึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Armstrong University
สาขา Finance and Accounting
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 55 ปี เพศ  ชาย
1. Operation Manager
2.
Brand Manager
3. Area Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา การบริหารการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 49 ปี เพศ  หญิง
1. Assitance Plant Manager
2.
Production Manager
3. Operation Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา Industrial Management
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล. ภาคเหนือ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
1. Managing Director
2.
Operation Manager
3. Office Manager / Executive Secretary
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. Project Management Office Director
2.
Project Management Office Director
3. Project Management Office Director
  การศึกษาสูงสุด Master of Science - Information Technology
สถาบัน Assumption University
สาขา Information Technology
ประสงค์ทำงานที่ AFS นนทบุรี อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
1. Production Manager
2.
Operations Manager
3. Logistics Manager
  การศึกษาสูงสุด MSc
สถาบัน Wageningen University
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 58 ปี เพศ  ชาย
1. Safety Manager
2.
Production Manager
3. วิศวกร ความปลอดภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
สาขา ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุุรี อายุ 53 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ
2.
ที่ปรึกษา
3. ผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Armstrong University
สาขา Finance and Accounting
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 55 ปี เพศ  ชาย
1. งานบริหาร
2.
ประชาสัมพันธ์
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา ฝรั่งเศส
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 52 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2.
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3. พนักงานบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกพื้นที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. Warehouse Manager
2.
Logistics Manager
3. ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกริก
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการโรงงาน
2.
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
3. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ สระบุรี อายุ 53 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง ผู้บริหาร , หาพนักงาน ผู้จัดการ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ