เจอแล้ว! ใบสมัครงาน Managing Director, หาพนักงาน Operation Manager, หาคนทำงานOffice Manager / Executive Secretary | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง Managing Director ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งOperation Manager ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งOffice Manager / Executive Secretary ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง Managing Director ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/บริหาร
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 25 มีนาคม 2527 (อายุ 38 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 163 cm. น้ำหนัก 83 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. Managing Director
2. Operation Manager
  3. Office Manager / Executive Secretary
เงินเดือน 50,000-80,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน -
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา มนุษยศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
เกรดเฉลี่ย 2.00
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2564 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษัท คิวบิก ฟู้ดส์ แอนด์ แคทเทอริ่ง จำกัด (สาขา 00003
ที่อยู่-ติดต่อ
6 ถ. กาญจนาภิเษก แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เงินเดือน
40,000
ตำแหน่ง
Project Management Office Manager (PMO)
ความรับผิดชอบ ตำแหน่งแรกเข้า (PA-CEO)
1) รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร และประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร (งานบริหารจัดการ)
2) ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ปัญหา จากหน่วยงานและแผนกต่างๆ และรายงานผล
3) สนับสนุนงานของผู้บริหาร / องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ดูแลตารางการนัดหมาย จัดทำเอกสาร และรายงานการประชุม
5) วิเคราะห์อดขายและวิเคราะห์กำลังการผลิตของแผนกขายและแพลนนิ่ง
6) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งแหน่งรอง : Assistant Logistic Manager (รับผิดชอบดูแลวางระบบงานและแก้ปัญหาแผนกขนส่ง ทั้งระบบ)
1) รายงานสินค้าส่งคืน (ตามจริง )
2) รายงานการตรวจโรค Covid-19 (ตามแผนงาน)
3) รายงานการเข้า -ออก บริษัทฯ ทุกขนส่ง (GMP)
4) รายงานการตรวจสภาพรถทุกขนส่ง (GMP)
5) รายงานสินค้าส่งคืน (ขนมไทย)
6) รายงานตรวจสอบ การขึ้นลงสิ้นค้า
7) รายงานการตรวจสอบ วันหมดอายุสินค้า
8) ตรวจสอบ เวลาถึงหน้าสาขา
9) ตรวจสอบ และจัดเก็บภาพถ่ายสาขา
10) ประสานงานและแก้ปัญหาขนส่ง ซัพพลายเออร์ ( พขร )
11) ประสานงานและแก้ปัญหาคู่ค้า / สาขา
12) ประสานงานและแก้ปัญหาเอกสารงานบัญชี
13) ประสานงานและวางแผนขนส่งงานแพลนนิ่ง
14) ประสานงานและแก้ปัญหาขนส่งงานภายในองค์กร และอื่นๆ
15) ออกเอกสารผลการตรวจคัดกรอง Covid-19 ( ทุก 7, 14 วัน)
16) ออกเอกสารสมุดประจำตัว พขร ( ทุกสิ้นเดือน)
17) ตรวจรายงานขนส่งประจำวัน เฉลี่ย ( 650 สาขา/วัน)
18) ตรวจวางบิล ค่าใช้จ่ายขนส่ง 7/11 (980 สาขา)
19) ตรวจวางบิล ค่าใช้จ่ายขนส่ง ใบคัน ( All Supermarket )
20) ตรวจวางบิล ค่าใช้จ่ายขนส่ง Makro
21) ตรวจวางบิล ค่าใช้จ่ายขนส่ง BigC
22) ตรวจวางบิล ค่าใช้จ่ายขนส่ง Tops FDC
23) ตรวจวางบิล ค่าใช้จ่ายขนส่งส่วนกลาง (บริษัทฯ)
24) ตรวจวางบิล ค่าใช้จ่ายขนส่ง CJ

ตำแหน่งแหน่งปัจจุบัน : Project Management Office Manager (PMO)
1) สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
2) กำหนดมาตรฐานแนวทางการทำงาน รูปแบบการทำงาน (Templates) และ Best practice
3) ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และควบคุมดูแลทีมงาน
4) ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานและแนวทางที่วางไว้
5) เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างโครงการ
6) ดูและรับผิดชอบงานโครงการโดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารโครงการให้ดีขึ้น
7) ติดตามงานโครงการที่ล่าช้าหรือเกินงบเริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
8) ประสานงานผู้จัดการโครงการแต่ละฝ่ายควบคุมแนวทางการบริหารโครงการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
9) บันทึกข้อมูลของโครงการไว้อย่างเป็นระบบ
10) รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและวางแผนแก้ไข
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 จนถึง มกราคม 2564
ชื่อบริษัท บริษัท ไอเบอร์รี่ โฮมเมด จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
(คลังสินค้าพระราม 4) 2439/4 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110
เงินเดือน
59,000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ รายละเอียดงานและแผนกที่ดูแลรับผิดชอบ
1) แผนกขนส่ง"
2) แผนกสโตร์แห้ง"
3) แผนกสโตร์แช่แข็ง"
4) แผนกซ่อมบำรุง
5) แผนกสำนักงาน และธุรการแพลนเนอร์ /QC/Received"
6) ประสานงานฝ่ายผลิตและวางแผนร่วมกับฝ่ายผลิต
7) ดูแลระบบงานส่วนกลาง"
8) งานก่อสร้าง และสาธารณูปโภคส่วนกลาง งานระบบ
9) ตรวจสอบงานระบบ ERP ด้านรับ-จ่าย (Inventory)
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 จนถึง เมษายน 2560
ชื่อบริษัท บริษัท ลา โมนิต้า จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
888/25 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
เงินเดือน
43,000++
ตำแหน่ง
Managing Director Of Finance / Operation Supports
ความรับผิดชอบ 1) ทางบัญชี
1.1) ตรวจสอบรายการซื้อ ตามงบ - ของทุกบริษัทฯ
1.2) ตรวจสอบเงินสดย่อย - ของทุกบริษัทฯ , ร้านค้า
1.3) ตรวจสอบยอดขาย (รายรับ) - ของทุกบริษัทฯ
1.4) ตั้งงบประมาณมประมาณการค่าใช้จ่าย - ของทุกบริษัทฯ
1.5) ทำงบกำไรขาดทุน P&L - ของทุกบริษัทฯ
1.6) ตรวจสอบเจ้าาหนี้เครดิต ( ตรวจเชคทำจ่าย) - ของทุกบริษัทฯ
1.7) ตรวจเอกสาร ภาษซี้ือ - ของทุกบริษัทฯ นำส่งสรรพากร
1.8) ตรวจเอกสาร ภาษขีาย - ของทุกบริษัทฯ นำส่งสรรพากร
1.9) ตรวจสอบงาน การบันทึกบัญชีในโปรแกรม Express- ของทุกบริษัท
1.10) รับผิดชอบงานบัญชีในโครงสร้างของบริษัทฯ - ของทุกบริษัทฯ
1.11) ประสานงานองค์กร (นอก) ในกรณีที่เกี่ยวกับ บ/ช - ของทุกบริษัทฯ
1.12) อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ของทุกบริษัทฯ
1.13) ตรวจสอบรายการสินทรัพย์? ของทุกบริษัทฯ
2) ทางการเงิน
2.1) ตรวจสอบการจ่ายและชำระเงิน - ของทุกบริษัทฯ
2.2) ทำเบิกจ่ายเงินสดย่อย - ของทุกบริษัทฯ
2.3) ทำรายงาน Bank Reconcile ( 21 บัญชี- ภายใน )
2.4) ทำรายงาน Bank Reconcile ( 10 บัญชี- ภายนอก )
2.5) ทำรายงาน เงินยืมกรรมการ จดหมาย ดอกเบี้ยนำส่ง (สรรพากร)
2.6) ทำรายงานบัญชี(สรรพากร)
2.7) บันทึกรายงานภาษีซี้ือ สำหรับทำงบการเงินประจำปี ( 5 บริษัทฯ )
2.8) อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ของทุกบริษัทฯ
2.9) ประมาณการ มูลค่าสินทรัพย์- ของทุกบริษัทฯ (งบการเงิน)
3.ฝ่ายบุคคล
3.1) ตรวจสอบเงินเดือน - ของทุกบริษัทฯ
3.2) ตรวจสอบ Service Charge - ของทุกบริษัทฯ
3.3) ตรวจสอบ โบนัส - ของทุกบริษัทฯ
3.4) ตรวจสอบ Service Charge ประจำปี- ของทุกบริษัทฯ
3.5) ตรวจสอบสวัสดิการพนักงาน - ของทุกบริษัทฯ
3.6) ตรวจสอบ ภ.ง.ด ทำจ่าย ประกันสังคม - ของทุกบริษัทฯ
3.7) ตรวจสอบการกู้ยืม และ ผ่อนชำระ - ของทุกบริษัทฯ
3.8) อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ของทุกบริษัทฯ
4.ฝ่ายจัดซื้อ / สโตร์
4.1) ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ เพื่อคำนวณสินค้าคงเหลือ - ของทุกบริษัทฯ
4.2) ตรวจสอบสต๊อกสินค้า เพื่อคำนวณมูลค้าคงค้างวัตถุดิบ - ของทุกบริษัทฯ
5.อื่นๆ
5.1) งานเลขานุการ
5.2) งานประสานงานหน่วยงานราชการ และเอกชน
5.3) งาน PR และ MARKETING
5.4) ออกแบบและกราฟฟิกดีไซด์
5.5) งานติดต่อราชการ และหน่วยงานเอกชน
5.6) อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2564 จนถึง ธันวาคม 2564
สถาบันอบรม UNITED TRAINING SERVICE CO.,LTD.
หลักสูตรการอบรม
GHP & HACCP Requirements rev.5-2020
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 จนถึง กรกฎาคม 2562
สถาบันอบรม บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C.)
หลักสูตรการอบรม
1) (คปอ) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

2)(จป.บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 จนถึง มกราคม 2564
สถาบันอบรม Innoviz Solutions Co., Ltd.
หลักสูตรการอบรม
ERP- Microsoft Dynamics 365
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ
  2. ร้องเพลง / เต้น
  3. เล่นดนตรีไทย
  4. พิธีกร
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ " 1) ได้รับ ? ประกาศนียบัตร? เพื่อแสดงว่า เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมอบโดย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2544
"
2) ได้รับ ? ประกาศนียบัตร? เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กีฬาประเภท ?เทควันโด? ได้รับ ? ตราเกียรติศักดิ์ชั้นหนึ่ง? ประจำปีการศึกษา 2547 จากอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา
3) ได้รับ ?เสื้อสามารถ? จาก นาย อภิรักษ์โกษะโยธินผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ว่าเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงแก่เขตกรุงเทพมหานครและเป็นนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคล กีฬา ?เทควันโด? ประจำปี 2547.
" 4) เข้าร่วม โครงการประกวดมารยาทไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2547 ตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะมนุษยศาสตร์
"
5) ได้รับ ?เสื้อสามารถ? จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงแก่มหาลัยและเป็นนักกีฬาดีเด่น โดยสามารถทำเหรียญทอง 4 สมัย ของปีการศึกษาได้สำเร็จ จากอธิการบดีและประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าเป็นผู้ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยประเภทกีฬา ?เทควันโด? ประจำปี พ ศ. 2549

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 12/06/2022