ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 444 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สรรหา


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานบุคคล , ใบสมัครงานฝึกอบรม ,ใบสมัครงานสรรหา
1. Training and Development
2.
HRD
3. Customer Servicer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2.
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3. หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
1. ผุ็จัดการฝ่ายบุคคล
2.
ฝ่ายฝึกอบรม
3. ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
1. บุคคลค่าจ้าง-สวัสดิการ
2.
แรงงานสัมพันธ์
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ บางรัก สาทร ยานนาวา บางคอแหลม คลองเตย คลองสาน อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2.
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ปทุมธานี อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่เงินเดือนและสวัสดิการ
2.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สาขา การพัฒนาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. ผช.ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล
2.
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย รามคำแหง
สาขา การเมืองการปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. งานฝ่ายบุคคล
2.
ธุรการฝ่ายบุคคล
3. ธุรการประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. ฝ่ายบุคค-ธุรการ
2.
หัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
2.
ธุรการทั่วไป
3. ฝ่ายการตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัญฑิต
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ พังงา อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
1. หัวหน้า Payroll
2.
เจ้าหน้าที่สรรหา
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
1. HR
2.
Operation
3. Internal Auditor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2.
เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
งานบุคคล
3. สรรหา,ฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สารสนเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2.
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันรัชภาคย์
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เขตพญาไท ลาดกระบัง บางนา สวนหลวง อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการบุคคลและธุรการ
2.
ผู้จัดการทั่วไป
3. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา การเงินการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 54 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2.
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. Assistant Manager
2.
Supervisor
3. Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา มนุษย์ศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ฯ (บางพื้นที่) ใกล้ BTS อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
1. Logistics / Transportation manager
2.
Production manager
3. Warehouse manager
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณทล อายุ 52 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา