เจอแล้ว! ใบสมัครงาน Training and Development, หาพนักงาน HRD, หาคนทำงานCustomer Servicer | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง Training and Development ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งHRD ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งCustomer Servicer ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง Training and Development ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 25 กุมภาพันธ์ 2534 (อายุ 32 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 172 cm. น้ำหนัก 65 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. Training and Development
2. HRD
  3. Customer Servicer
เงินเดือน 35,000-45,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
เกรดเฉลี่ย 3.81
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2561 จนถึง กันยายน 2564
ชื่อบริษัท บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เงินเดือน
31,190 บาท
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประเมินผล QSR
ความรับผิดชอบ ผลงาน
1. สร้างมาตรฐานระบบการเปิดร้านอาหารของหน่วยงานฝึกอบรม
2. วิทยากรในโครงการพัฒนาทักษะ เช่น Train the Trainer, Product Knowledge, Service Excellent, Targeted Selection เป็นต้น

หน้าที่ ความรับผิดชอบ
1. สร้าง นำไปใช้ และติดตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โปรแกรมการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอน.
2. สร้าง ออกแบบ และดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาในการฝึกอบรมงาน
โครงการ.
3. ดูแลและจัดการข้อมูล PDPA ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 - เมษายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ

ผลงาน
1. เปิดตัวโปรแกรม Service Excellence ที่วัดจากการลดข้อร้องเรียนของลูกค้า
2. แนะนำรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพร้านอาหารของ QSC เพื่อรักษามาตรฐานร้านอาหาร

หน้าที่ ความรับผิดชอบ
? Packgage อบรมหลักสูตร Product Knowledge
? ระบบ E-learning และเนื้อหาสำหรับโปรแกรม New Product (NPD)
? เนื้อหาสำหรับ E-learning
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2561 จนถึง กันยายน 2564
สถาบันอบรม อบรมภายในบริษัท
หลักสูตรการอบรม
1. การคัดเลือกคนดีคนเก่ง (Targeted Selection)
2. นักสอนงาน และวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
3. เทคนิคการสอนงาน ณ จุดปฏิบัติงาน และเทคนิคการโค้ชลูกน้อง (On the job training & Coaching Techniques)
4. การเสนอแนะที่สร้างสรรค์ (Constructive Feedback)
5. การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellent)
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 20/11/2023