ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 143 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งสื่อสารมวลชน,สื่อสารมวลชน,โฆษณา Creative


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานบันเทิง , ใบสมัครงานสื่อสารมวลชน ,ใบสมัครงานโฆษณา Creative
1. Creative
2.
เบื้องหลัง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขา ภาษาเกาหลี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยช่างภาพ
2.
จัดไฟ
3. ดูแลอุปกรณ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา ภาพยนตร์และดิจิทัล
ประสงค์ทำงานที่ สตูดิโอหรือบริษัทษ์ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Sound Editor
2.
Podcast audio editing
3. Dubbing Mix
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาลัยรามคำแหง
สาขา ััรัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์
2.
งานเขียนข่าว บทความ
3. งานแปลจาก อังกฤษเป็นไทย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา วารสารศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ แนวรถไฟฟ้า BTS อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. กราฟิกดีไซน์
2.
ช่างภาพ
3. ออกแบบเว็บเพจ
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Freelance Retoucher
2.
Retoucher
3. Image editing
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา นิเทศศาสตร์(โฆษณา)
ประสงค์ทำงานที่ บ้าน อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สื่อสารองค์กร
2.
ประชาสัมพันธ์
3. สื่อสารมวลชน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. handling cargo
2.
ground staff
3. Planing load cargo
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย รามคำแหง
สาขา มนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ ดอนเมือง อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2.
ธนาคาร
3. สื่อสารมวลชน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
ประสงค์ทำงานที่ ร้อยเอ็ด อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานเบื้องหลังกองถ่ายละคร งานเบื้องหลังรายการโทรทัศน์
2.
งานเบื้องหลังภาพยนต์
3. งานตัดต่อรายการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สาขา การหนังสือพิมพ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักแสดงตัวประกอบ
2.
ผู้ช่วย
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด จบ ม.6กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สถาบัน กำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานในกองถ่าย
2.
ผู้ช่วยเรื่องเสื้อผ้า
3. ผู้ติดตามนักแสดง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ช่อง 3 อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. saff
2.
พนักงานประจำ
3. ครูพี่เลี้ยง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประสานงานกองถ่ายละคร/ภาพยนตร์
2.
ประสานงานรายการทีวี
3. งานกองถ่ายละคร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา นิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล (ออกต่างจังหวัดได้) อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว
2.
พิธีกร นางแบบ
3. ดารา นักแสดง
  การศึกษาสูงสุด ป. โท
สถาบัน กรุงเทพธนบุรี
สาขา รัฐประศาสนศาตร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. โฆษณา
2.
MV
3. ตังประกอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา การแสดงและกำกับการแสดง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Production Manager
2.
Producer
3. Director
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ วิชาโทภาพยนตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประสานงาน
2.
ครีเอทีฟ
3. ด้านสื่อสารมวลชน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา วิทยุโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประสานงาน
2.
coordinator
3. creative
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยกรุงเทพ
สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ ลาดพร้าว อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2.
เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑณ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

ผู้สมัครงานตำแหน่ง บันเทิง , หาพนักงาน สื่อสารมวลชน | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง โฆษณา Creative

ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)