เจอแล้ว! ใบสมัครงาน สื่อสารองค์กร, หาพนักงาน ประชาสัมพันธ์, หาคนทำงานสื่อสารมวลชน | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง สื่อสารองค์กร ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งสื่อสารมวลชน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง สื่อสารองค์กร ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบันเทิง/โฆษณา Creative
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 2 พฤศจิกายน 2527 (อายุ 38 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 65 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น (ผ่านการศึกษาวิชาทหาร ปี 3)
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. สื่อสารองค์กร
2. ประชาสัมพันธ์
  3. สื่อสารมวลชน
เงินเดือน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา สื่อสารมวลชน
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
เกรดเฉลี่ย 3.64
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2550 จนถึง ปัจจุบัน -
ชื่อบริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายสื่อสารองค์การ
ที่อยู่-ติดต่อ
เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางกรวย เขตบางกรวย นนทบุรี 11130
เงินเดือน
26000
ตำแหน่ง
ผู้สื่อข่าว (Outsource) ประจำฝ่ายสื่อสารองค์การ
ความรับผิดชอบ มีหน้าที่คิดประเด็นการสื่อสาร สัมภาษณ์บุคคล หาข้อมูล เพื่อเขียน/เรียบเรียง ข่าว บทความ สกู๊ป ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ในสื่อภายในองค์การ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2548 จนถึง กุมภาพันธ์ 2549
สถาบันอบรม บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (นสพ.เดลินิวส์)
หลักสูตรการอบรม
นักศึกษาฝึกงาน (ผู้สื่อข่าวประจำโต๊ะการศึกษา)
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ มีความสามารถโดดเด่นในด้านการคิดประเด็นการสื่อสาร และทักษะในการสื่อสารผ่านงานเขียน โดยเฉพาะการคิดประเด็นการสัมภาษณ์บุคคล ตลอดจนดำเนินการสัมภาษณ์ และหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการเขียนบทความ (ทั้งบทสัมภาษณ์และคอลัมน์อื่นๆ) โดยสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และหมั่นศึกษาหาข้อมูลในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 20/04/2018