ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 16 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งเร่งรัดหนี้สิน,เร่งรัดหนี้สิน,สินเชื่อ


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานประเมินราคา , ใบสมัครงานเร่งรัดหนี้สิน ,ใบสมัครงานสินเชื่อ
1. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
2.
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เจ้าหน้าที่บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา การพัฒนาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ร้อยเอ็ด อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. สินเชื่อ
2.
ขับรถส่งพัสดุ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. สินเชื่อ
2.
พนักงานการตลาด
3. การเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. Quantity surveyor
2.
ประเมินราคา
3. ประเมินราคา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา เทคโนโลยีก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
1. พิจารณาสินไหมรถยนต์
2.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
3. สินเชื่อรถยนต์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา การจัดการทั้วไป
ประสงค์ทำงานที่ ทั้วราชอาณาจักรไทย อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
2.
อาจารย์
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
2.
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเครดิต
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
Stock control
3. สินเชื่อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กาญจนบุรี อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
1. Risk Management
2.
Credit/Market Analyst
3. Budget Control
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
2.
พนักงานต้อนรับ
3. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านความงาม
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ดอนเมือง หลักสี่ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานสินเชื่อ
2.
พนักงานขาย
3. พนักงานต้อนรับ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ จ,ลำปาง อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. เทเลเซล
2.
เร่งรัดหนี้สิน
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด กำลังศักษาต่อระดับ ปวช
สถาบัน วิทยาการจัดการเพรชเกษม
สาขา การขาย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
1. บอดี้การ์ด
2.
คีย์ข้อมูล
3. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เชียงใหม่
สาขา ช่างกล
ประสงค์ทำงานที่ ศรีราชา&ที่ไหนก็ได้ต้องมีที่นอนให้ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. สินเชือ
2.
ประเมินราคา
3. เร่งรัดหนี้สิน
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสุง
สถาบัน สยามบริหารธุรกิจ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ จ.สุรินทร์ อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานวิเคราะสินเชื่อ
2.
พนักงานต้อนรับ
3. พนักงานประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
สาขา การท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. ครูผู้ช่วยเด็กอนุบาล
2.
ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา ประเมินราคาทรัพย์สิน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. QC
2.
Telesales
3. ประชาสัมพันธ์/Callcenter
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
สาขา บริหารธุรกิจสาขาการตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรสาคร อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานโอเปอร์เรเตอร์
2.
พนักงานประชาสัมพันธ์
3. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคนิคพาณิชยการจำนงค์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ
2.
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เจ้าหน้าที่ออกแบบไวนิล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 35 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง ประเมินราคา , หาพนักงาน เร่งรัดหนี้สิน | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สินเชื่อ