เจอแล้ว! ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ, หาพนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเครดิต , หาคนทำงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเครดิต ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานประเมินราคา/เร่งรัดหนี้สิน/สินเชื่อ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50290
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 1 พฤศจิกายน 2530 (อายุ 35 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 158 cm. น้ำหนัก 65 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเครดิต
  3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
เงินเดือน 18000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จังหวัดเชียงใหม่
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
เกรดเฉลี่ย 3.01
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 จนถึง กรกฎาคม 2560
ชื่อบริษัท บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
277, 277/1 หมู่ 6 ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210
เงินเดือน
14790
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานสนับสนุน
ความรับผิดชอบ จัดทำนิติกรรมสัญญาเครดิต, ติดต่อประสานงานกับผู้ขายและผู้เช่าซื้อ, จัดทำแผนการติดตามหนี้, ติดตามหนี้ลูกค้า, ทำบันทึกเปิด PO และ PR
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2557 จนถึง เมษายน 2557
สถาบันอบรม บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
หลักสูตรการอบรม
พลังแห่งการคิดบวกเพื่อการบริการด้วยใจ รุ่นที่ 2/2557
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา ฝรั่งเศส พูด เล็กน้อย อ่าน เล็กน้อย เขียน เล็กน้อย
ภาษา จีน พูด เล็กน้อย อ่าน เล็กน้อย เขียน เล็กน้อย
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 46 คำ/นาที   อังกฤษ 54 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์การใช้ Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Internet
  2. สามารถเล่นดนตรีพื้นเมืองได้
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1. ได้รับรางวัล star award สาขา best contibutor 2012 จากบริษัท โพรเกรส เอชอาร์ จำกัด
2. จัดทำวิจัยเรื่อง \"การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่\"
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 27/07/2018