ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 33 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งDrawing,Drawing,Draftsman


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเขียนแบบ , ใบสมัครงานDrawing ,ใบสมัครงานDraftsman
1. เขียนแบบ(สถาปัต)
2.
เขียนแบบ
3. เขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
1. เขียนขออนุญาติก่อสร้าง
2.
ออกแบบสภาปัตยกรรม
3. ออกแบบภายใน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาขา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. อาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม
2.
อาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม
3. อาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา ทัศนศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยช่างภาพ
2.
กราฟฟิค
3. แอดมิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา ออกแบบภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. ออกแบบ
2.
ช่างCNC
3. เชื่อมRobot
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
1. เขียนแบบ
2.
แม่พิมพ์พลาสติก
3. ช่างทำแม่พิมพ์พลาสติก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. เขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก
2.
เขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก
3. ประมาณราคา อลูมิเนียม กระจก
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สาขา เทคนิคการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. Darftman
2.
วิศวกรไฟฟ้า
3. Darft Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานเขียนแบบ
2.
ดราฟแมน
3. เขียนแบบกราฟฟิก
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคนิคราชบุรี
สาขา เขียนแบบเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
1. Cnc
2.
Cam
3. Cad
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน บริการธุระกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
สาขา อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
1. เขียนแบบ
2.
ออกแบบ
3. วิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. Landscape Designer
2.
Interior Designer
3. โฟร์แมน Landscape
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การออกแบบตกแต่งภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ / ตจว. อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. Document control
2.
Draftsman
3. QA/QC
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีะชั้นสูง (ปวส.)
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สาขา การก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. เขียนแบบ
2.
เขียนแบบ
3. เขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ออกแบบเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานประจำแท่นขุดเจาะ
2.
Marine and offshore drilling rigs.
3. ฝ่ายผลิต-ซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ offshore อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. รับงานเขียนแบบ part time
2.
เขียนแบบ cad solid work
3. เขียนแบบ เสาร์-อาทิตย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา วิศวกรรม เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. ออกแบบลายผ้า
2.
ออกแบบดีไซน์
3. ก็อปปี้แพทเทริน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
1. Freelance เขียนแบบ auto cad
2.
Freelance เขียนแบบ auto cad
3. Freelance เขียนแบบ auto cad
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.เอเชีย
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
1. งานด้านผังเมือง
2.
เขียนแบบ Auto Cad
3. โฟร์แมน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา การจัดการผังเมือง
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. Draftsman
2.
E&I Supervisor
3. E&I Technician
  การศึกษาสูงสุด ปริญญตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง เขียนแบบ , หาพนักงาน Drawing | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง Draftsman