เจอแล้ว! ใบสมัครงาน เขียนแบบ, หาพนักงาน ออกแบบ, หาคนทำงานวิศวกร | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เขียนแบบ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งออกแบบ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งวิศวกร ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เขียนแบบ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานเขียนแบบ/Drawing/Draftsman
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 11 ธันวาคม 2526 (อายุ 40 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 153 cm. น้ำหนัก 66 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เขียนแบบ
2. ออกแบบ
  3. วิศวกร
เงินเดือน 35000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550
เกรดเฉลี่ย 2.73
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2545
เกรดเฉลี่ย 3.56
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2551 จนถึง พฤศจิกายน 2561
ชื่อบริษัท UCS (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่-ติดต่อ
1/22 ชั้น 11 ตึกบางนาธานี ซ.บางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขต บางนา 10260
เงินเดือน
40135
ตำแหน่ง
AutoCad Detailing Engineer
ความรับผิดชอบ - เขียนแบบ วิเคราะห์แบบ ตรวจสอบแบบ งานวิศวกรรม งานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ งานเครื่องกล PLATEWORKS DUCTWORKS 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD
- ตรวจสอบภาพวาดเพื่อให้มีความถูกต้อง
- ให้คำแนะนำทางเทคนิคกับผู้มีประสบการณ์น้อย
- โต้ตอบกับเจ้านาย และ วิศวกรโครงการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
- ให้คำปรึกษา และให้การฝึกอบรมแก่ผู้มีประสบการณ์น้อย
- เตรียมภาพวาดตามข้อกำหนดในการออกแบบ
- ตรวจสอบภาพวาดของนักเขียนแบบคนอื่นๆ และแนะนำการปรับปรุงที่จำเป็น
- จัดเตรียมข้อมูลวัสดุสำหรับการสั่งซื้อ
- ปรับเปลี่ยนภาพวาดตามคำสั่งการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
- ทำงานร่วมกับวิศวกรโครงการเพื่อแก้ไขภาพวาดเพื่อกำจัดข้อผิดพลาด
- ศึกษา design, production order, new project fact sheet, quote letter, purchase order, specification และ scope ของโครงการ
- อ่าน และ clear E-mail inbox และ outbox กับเจ้านาย
- จัดเตรียม SKQ และ RFI ในระหว่างการทำงาน
- จัดเตรียม title block, file และ folder ของโครงการ
- จัดเตรียม SK (Material, Drawing Number, Paint & Connection) ของโครงการ
- จัดเตรียม Schedule (Detailing Planning) ของโครงการ
- ประมาณ จำนวน sheet และ ชั่วโมงการทำงานของโครงการ
- รวบรวมจำนวน drawing เมื่อเสร็จโครงการ
- จัดเตรียม ข้อมูล และ เอกสารการส่งงานให้กับลูกค้า
- จัดเตรียม approval log และ CCR log เมื่องานมีการแก้ไข
- จัดเตรียม Catalog Hardware สำหรับโครงการ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. MS Word, MS Excel, AutoCAD (2D & 3D)
  2. Visual LISP for AutoCAD, PDF
  3. Navisworks Simulate, AutoPOL G2
  4. SketchUp 8 & Google Earth Pro
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ โครงการ / ผลงาน : PLANT DANIAL U1 SOCO Ductwork, NRG CANAL GE POWER Ductwork, GRP MADISON AMEC FW Buckstay, SO CO PLANT BARRY HAMON EP Penthouse Roof, BUCK B&W MEGTEC PJFF Manifold, HILTON DYNAMICS STACK, Dennis 20 Bemberg Hopper STR, Dennis 21 Redbud Pump Station, Nutrien HAMON RC Hopper, HF LEE B&W MEGTEC PJFF Manifold, LG&E Mill Creek UCC SFC-CDR Hopper, Mt Strom UCC SURGE TANK, OKEECHOBEE NOOTER STACK, LG & E TRIMBLE COUNTY COMMONWEALTH SILOS ROOF STEEL, GE BIRDSBORO POWER ALSTOM HRSG Project, SHERMAN NEM PLATFORM, GEORGIA POWER UNIT 4 ASH OVERFLOW TANKS, DENNIS 6 Protech Powder ALS Company MISCS, ASARCO ASARCO HAYDED DUCTWORK, DENNIS 10 SEPW PLATE GIRDER, DENNIS 11 GREER STAIRS, NEARMAN CREEK UCC SILO, NIPSCO MICHIGAN UCC CONVERYOR TROUGH, Dennis 15 FIVES SILOS SEPW Filter, DUKE GIBSON UCC Surge Tanks, ALABAMA POWER UCC SILO, DUKE CAYUGA UCC Surge Tanks, SHERMAN NEM PLATFORM, ASARCO HAMON HOPPERS, NGR PETRA NOVA KIEWIT Absorber, PLANT GORGAS Unit 10 Air Preheater SOCO Ductwork, Exxon Mobil HAMON ESP Side Frame, Dominion ALSTOM HRSG Casing, AEP Northeashtern Allen-Sherman-Hoff Silo, Common Wealth AEP Welsh Unit 1 & 3 Dynamic INC STACK, Edgewater Andritz CFB Absorber, Edgewater Andritz Baghouse, Widcat Point Alstom HRSG Casing, Plant Daniel-SOCO Ductwork, Gorgas SOCO Ductwork, Boswell Alstom Baghouse, ASBURY Alberici Ductwork, KCP&L Hamon Fabric Filter Roof Plate, LG & E Zachry Ductwork, Port Arthur TX, LA Cygne HAMON BAGHOUSE, Warren County-ASTOM HRSG, KCP&La Cygne-Hitachi-SCR, Monticello additional, Longview, Gaston- B&W Baghouse, Gorgas- B&W Baghouse, LUMINANT Four Ductwork, Baldwin Unit 2 S&L Ductwork, John Holland-NCIG, PNG Project, Reliant Energy ? Alstom, Kemper County, Manatee unit2-Siemens-EP, Oak Grove Steam URS Agitator Nozzle, BURSA, Westar Jeffrey Energy, St Charles LA, Nipsco - S&L Duct work & Plant Daniel Inlet Duct ADVATECH

เกียรติประวัติ : โครงการถุงยาพอเพียง, กิจกรรมอาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท, โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน, โครงการ SML อำเภอสูงเนิน, มทส. อาสาช่วยชีวิต, เดินเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในวันหัวใจโลก, ประธานหอพักนักศึกษาหญิง มทส., ดุริยางค์, เกรดเฉลี่ยสูงสุด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการนักเรียน, ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย ในคณะกรรมการนักเรียน, ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมในคณะกรรมการนักเรียน, ประธานคณะสีในคณะกรรมการนักเรียน, ผู้ช่วยกิจกรรม โครงการเข้าค่ายศิลปะ, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 วิชาศิลปศึกษา, ร่วมแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ, สำเร็จหลักสูตรพลร่มสัมพันธ์ ศูนย์สงครามพิเศษ, ผ่านการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว นครราชสีมา, รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ผ่านการฝึกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทดสอบกำลังใจขั้นพื้นฐาน ของอาสาช่วยรบทหารพราน นครราชสีมา, รับรางวัลระดับดีจากการแข่งขันจิตรกรรมไทยลายเส้น เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 41 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, รับรางวัลยอดเยี่ยมกิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมไทยลายเส้นประเภทลายไทย (ตัดเส้นไม่ลงสี) ในงานแข่งขันทักษะวิชาศิลปศึกษา นครราชสีมา, เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม, ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อม, ผ่านการทดสอบกระโดดหอสูง 34 ฟุต กองบิน 1 นครราชสีมา, สอบได้ลำดับที่ 20 ในกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการตามโครงการสรรสร้างช้างเผือกสูงเนิน


บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 26/03/2019