เจอแล้ว! ใบสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, หาพนักงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, หาคนทำงานเจ้าหน้าที่ธุรการ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73130
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 17 พฤษภาคม 2537 (อายุ 28 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 48 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ปทุมธานี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา บริหารการจัดการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
เกรดเฉลี่ย 2.44
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
75/43 หมู่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เงินเดือน
18,000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ - สรรหาหลักสูตรการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกเพื่อขออนุมัติตามแผนฝึกอบรมประจำปีที่กำหนดไว้
- ประสานงานติดต่อวิทยากรภายใน/ภายนอก
- จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม
- สรุปผลการจัดฝึกอบรม ติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
- บันทึกประวัติของพนักงานที่เข้ารับการอบรมต่างๆ ลงในประวัติผู้เข้าฝึกอบรม
- ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สรรหาและคัดเลือกสัมภาษณ์พนักงานใหม่
- จัดหาและคัดเลือกบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว และจัดทำสัญญาบริการเสนอฝ่ายบริหาร
- จัดเตรียมเอกสารและประสานงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เช่น การรายงานตัว 90 วัน, ต่อ Workpermit, ต่อ Visa, การเปลี่ยนนายจ้าง, การแจ้งเข้า ? ออก ขอแรงงานต่างด้าว
- ติดต่อหน่วยราชการภายนอก เช่น สำนักงานจัดหางาน, สำนักตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานคุ้มครองแรงงาน
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562 จนถึง มกราคม -
ชื่อบริษัท บริษัท คิดส์ แอนด์ ทอยส์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
เลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ซอยร่วมสุข 6 ถนนติวานนนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เงินเดือน
17,500
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และคัดเลือกสัมภาษณ์พนักงานใหม่
- จัดเตรียมเอกสารและเสนออนุมัติการจ้างให้กับผู้บริหาร
- จัดหาและคัดเลือกบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว และจัดทำสัญญาบริการเสนอฝ่ายบริหาร
- จัดเตรียมเอกสารและประสานในการทำใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว แจ้ง 90 วันแรงงานต่างด้าว แจ้งเข้าที่พักอาศัย 24 ชม. แจ้งเข้า-ออกแรงงานต่างด้าว
- จัดเตรียมเอกสารบัญชีธนาคารสำหรับการจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานต่างด้าว
- ประสานจัดหาคัดเลือกพนักงานชั่วคราวและนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน
- จัดหลักสูตรและเอกสารสำหรับปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดทำทะเบียนลูกจ้าง บันทึกประวัติพนักงานและเก็บลายนิ้วมือสำหรับบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานใหม่
- รวมรวบ บันทึกและตรวจสอบ สถิตการมาทำงานของพนักงาน ใบลา การเปลี่ยนแปลงการทำงาน และการทำงานล่วงเวลา
- จัดทำรายชื่อพนักงานเข้าฝึกอบรม จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม และเข้าร่วมในการจัดฝึกอบรม
- ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียนข้อบังคับของบริษัท ก่อนเข้าทำงานและระหว่างปฏิบัติงาน
- ให้คำปรึกษา แนะนำสำหรับพนักงานที่มีปัญหาในการทำงานและเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
- ดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยสำหรับพนักงานที่กระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับบริษัท
- ให้คำปรึกษาและสัมภาษณ์พนักงานก่อนการลาออกและสรุปสถิติการลาออกเสนอผู้บริหาร
- จัดทำประการและคำสั่งจากบริหารและบริษัท พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทราบ
- ตรวจสอบสภาพการทำงานและสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงจัดหาให้เพียงพอ พร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทในฝ่ายบุคคล
- จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการต่อใบอนุญาตและใบรับรองโรงงาน
- ประสานและดำเนินการกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในการทำงานและเจ็บป่วย ของพนักงานไทยและแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งติดตามการรักษาและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการด้านประกันสังคมและการขอประโยชน์ทดแทนให้กับพนักงาน
- เบิกจ่าย และควบคุมสต็อกเครื่องแบบพนักงาน
- เป็นคณะทำงานการขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)
- จัดหาและประสานงานหอพักให้กับพนักงานช่วงคราว และนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
- สอนงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558 จนถึง กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อบริษัท บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
เลขที่ 4/1-2 หมู่ที่ 7 ถ.บางเลน-เกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
เงินเดือน
13,000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ความรับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และรับสมัครพนักงานรายวัน
- จัดการฝึกอบรม และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
- จัดทำข้อมูลการมาทำงาน การทำงานล่วงเวลา และการทำงานวันหยุดพนักงาน
- จัดทำบัตรอนุญาต และบัตรสิทธิประโยชน์ ในงานแรงงานสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงงาน
- ร่วมจัดงานพิธีการต่างๆ ของบริษัท
- เข้าร่วมเป็นทีมฉุกเฉินในการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงาน
- การต้อนรับ ติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
- งานจัดหา ควบคุม และบริหารพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานอื่นๆ
- งานขออนุญาต และใบอนุญาตธุรกิจ กิจกรรมการดำเนินธุรกิจขององค์กร และประสานส่วนราชการ
- จัดทำ ตรวจสอบและบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และสำนักงาน
- งานขึ้นทะเบียนควบคุมยานยนต์ และทรัพย์สินส่วนกลาง ชำระภาษี การประกันภัย และซ่อมบำรุง
- งานสารบรรณ งานที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เอกสาร พัสดุ เข้า-ออก
- จัดหา จัดสรร และบำรุงรักษาอาคาร ห้อง อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์
- งานจัดหา ดูแล ควบคุม ใช้ประโยชน์ และบำรุงรักษาสวัสดิการพื้นฐาน
- งานทำความสะอาด สวนฯและการจัดภูมิทัศน์
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 19/07/2022