Jobsiam.com

หาคน หางาน คุณภาพ

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบ.]

ประกาศตำแหน่งงานว่าง อัพเดท ล่าสุด (27 มกราคม 2565): เปิดรับสมัคร พนักงานล่ามภาษาพม่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม | แนะนำ ตำแหน่งงานบริษัท ที่น่าสนใจ (27 มกราคม 2565): เปิดรับสมัครงาน ขายอสังหาริมทรัพย์ RE/MAX GreenWay Property  
   1. Job Infomation
Field training - hr - recruiting - salary
Education Level Bachelor's Degree
2. Contact
E-mail - Members Only -
First Name - Members Only -
Last Name - Members Only -
Address - Members Only -
Division Central
Province Nakhon Pathom
ZIP code 73130
Tel - Members Only -
Mobile - Members Only -
WebStie - Members Only -
3. Profile
Date of Birth 17 May 1994 ( 28 years old)
Gender Female Marital Status Single  
Height 165 cm. Weigth 48 kg.  
Nationality
ไทย
Religion
พุทธ  
Draft status
4. Job Preferences
Preferred Positions 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
Expected Salary
18,000
Work Location
ปทุมธานี
5. Education
5.1  
Education Level ปริญญาตรี
From มหาวิทยาลัยธนบุรี
Degree
ปริญญาตรี
Major Subject
บริหารการจัดการ
Grad Year
2561
G.P.A. 2.44
5.2  
Education Level
From
Degree
Major Subject
Grad Year
-
G.P.A.
6. Employment Record
6.1  
From January - To
Company Name บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
Address
75/43 หมู่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Salary
18,000
Position
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
Obligation - สรรหาหลักสูตรการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกเพื่อขออนุมัติตามแผนฝึกอบรมประจำปีที่กำหนดไว้
- ประสานงานติดต่อวิทยากรภายใน/ภายนอก
- จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม
- สรุปผลการจัดฝึกอบรม ติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
- บันทึกประวัติของพนักงานที่เข้ารับการอบรมต่างๆ ลงในประวัติผู้เข้าฝึกอบรม
- ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สรรหาและคัดเลือกสัมภาษณ์พนักงานใหม่
- จัดหาและคัดเลือกบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว และจัดทำสัญญาบริการเสนอฝ่ายบริหาร
- จัดเตรียมเอกสารและประสานงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เช่น การรายงานตัว 90 วัน, ต่อ Workpermit, ต่อ Visa, การเปลี่ยนนายจ้าง, การแจ้งเข้า ? ออก ขอแรงงานต่างด้าว
- ติดต่อหน่วยราชการภายนอก เช่น สำนักงานจัดหางาน, สำนักตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานคุ้มครองแรงงาน
6.2  
From February 2019 To January -
Company Name บริษัท คิดส์ แอนด์ ทอยส์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
Address
เลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ซอยร่วมสุข 6 ถนนติวานนนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Salary
17,500
Position
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
Obligation - ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และคัดเลือกสัมภาษณ์พนักงานใหม่
- จัดเตรียมเอกสารและเสนออนุมัติการจ้างให้กับผู้บริหาร
- จัดหาและคัดเลือกบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว และจัดทำสัญญาบริการเสนอฝ่ายบริหาร
- จัดเตรียมเอกสารและประสานในการทำใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว แจ้ง 90 วันแรงงานต่างด้าว แจ้งเข้าที่พักอาศัย 24 ชม. แจ้งเข้า-ออกแรงงานต่างด้าว
- จัดเตรียมเอกสารบัญชีธนาคารสำหรับการจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานต่างด้าว
- ประสานจัดหาคัดเลือกพนักงานชั่วคราวและนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน
- จัดหลักสูตรและเอกสารสำหรับปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดทำทะเบียนลูกจ้าง บันทึกประวัติพนักงานและเก็บลายนิ้วมือสำหรับบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานใหม่
- รวมรวบ บันทึกและตรวจสอบ สถิตการมาทำงานของพนักงาน ใบลา การเปลี่ยนแปลงการทำงาน และการทำงานล่วงเวลา
- จัดทำรายชื่อพนักงานเข้าฝึกอบรม จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม และเข้าร่วมในการจัดฝึกอบรม
- ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียนข้อบังคับของบริษัท ก่อนเข้าทำงานและระหว่างปฏิบัติงาน
- ให้คำปรึกษา แนะนำสำหรับพนักงานที่มีปัญหาในการทำงานและเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
- ดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยสำหรับพนักงานที่กระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับบริษัท
- ให้คำปรึกษาและสัมภาษณ์พนักงานก่อนการลาออกและสรุปสถิติการลาออกเสนอผู้บริหาร
- จัดทำประการและคำสั่งจากบริหารและบริษัท พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทราบ
- ตรวจสอบสภาพการทำงานและสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงจัดหาให้เพียงพอ พร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทในฝ่ายบุคคล
- จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการต่อใบอนุญาตและใบรับรองโรงงาน
- ประสานและดำเนินการกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในการทำงานและเจ็บป่วย ของพนักงานไทยและแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งติดตามการรักษาและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการด้านประกันสังคมและการขอประโยชน์ทดแทนให้กับพนักงาน
- เบิกจ่าย และควบคุมสต็อกเครื่องแบบพนักงาน
- เป็นคณะทำงานการขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)
- จัดหาและประสานงานหอพักให้กับพนักงานช่วงคราว และนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
- สอนงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
6.3  
From May 2015 To February 2019
Company Name บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Address
เลขที่ 4/1-2 หมู่ที่ 7 ถ.บางเลน-เกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
Salary
13,000
Position
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
Obligation - ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และรับสมัครพนักงานรายวัน
- จัดการฝึกอบรม และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
- จัดทำข้อมูลการมาทำงาน การทำงานล่วงเวลา และการทำงานวันหยุดพนักงาน
- จัดทำบัตรอนุญาต และบัตรสิทธิประโยชน์ ในงานแรงงานสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงงาน
- ร่วมจัดงานพิธีการต่างๆ ของบริษัท
- เข้าร่วมเป็นทีมฉุกเฉินในการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงาน
- การต้อนรับ ติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
- งานจัดหา ควบคุม และบริหารพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานอื่นๆ
- งานขออนุญาต และใบอนุญาตธุรกิจ กิจกรรมการดำเนินธุรกิจขององค์กร และประสานส่วนราชการ
- จัดทำ ตรวจสอบและบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และสำนักงาน
- งานขึ้นทะเบียนควบคุมยานยนต์ และทรัพย์สินส่วนกลาง ชำระภาษี การประกันภัย และซ่อมบำรุง
- งานสารบรรณ งานที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เอกสาร พัสดุ เข้า-ออก
- จัดหา จัดสรร และบำรุงรักษาอาคาร ห้อง อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์
- งานจัดหา ดูแล ควบคุม ใช้ประโยชน์ และบำรุงรักษาสวัสดิการพื้นฐาน
- งานทำความสะอาด สวนฯและการจัดภูมิทัศน์
7. ประวัติการอบรม
7.1  
From - - To - -
Training Institute
Course Name
7.2
 
From - - To - -
Training Institute
Course Name
7.3
 
From - - To - -
Training Institute
Course Name
8. Other Skills


Language
Language ไทย Speak ดีมาก Read ดีมาก Write ดีมาก
 
Language Speak Read Write
Language Speak Read Write
Typing
Thai 45 Words/Minute   English 45 Words/Minute
Driving Skill
Car    Motocycle   Truck
Own Vehicle
Car   Motocycle   Truck
Other Special Skills 1.
  2.
  3.
  4.
Project , Accomplishment & Experience
Reference - Members Only -
Last Update 07/12/2021
คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถหาคนทำงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานของผู้หางาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อหาพนักงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล ใบสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจาณาคุณสมบัติผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน เพื่อเรียกสัมภาษณ์งาน ให้ได้คนที่ตรงกับงาน.


Curriculum Vitae For เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, Application Form เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่ธุรการ Resume | CV & Resume , Cover Letter by JOBSIAM.COM
สอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@jobsiam.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
JOBSIAM.COM : จ๊อบสยาม ดอทคอม หาคน หางาน คุณภาพ