Jobs     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)     นักวิชาการประมง 
  


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 
?ซีพีเอฟ? เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บก และสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุก และปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาส และความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก"
สินค้าและบริการ
ซีพีเอฟ มุ่งเน้นมาตรฐานการผลิต และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารซีพีเป็นอย่างยิ่ง การสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก จึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าจากซีพี มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีรสชาติเป็นที่พึงพอใจ อันสอดคล้องกับปรัชญา ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าว่าต้องเป็นเลิศ
นอกจากนี้ บริษัทยังนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเลือกซื้อ และรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายมากขึ้น

 
นักวิชาการประมง
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :


Workplace :
Type Business : Consumer Product
Job Type : Full Time
Job Group : agriculture - fishery - domestic animal - mines
Work At (Location) : Bangkok
Area : Phaya Thai,Ratchathewi,Din DaengApply นักวิชาการประมง , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- นักวิชาการประมง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Job, JobBangkok นักวิชาการประมง,Bangkok Job นักวิชาการประมง, Apply นักวิชาการประมง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Salary :
Qualifications :
Male/Female
อายุ 22-27
วุฒิปริญญาตรี สาขาการประมง,เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,วิทยาศาสตร์การประมง,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ,วาริชศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฎิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
สนใจสมัคร แนบไฟล์ resume และ transcriptBenefits :

How to Apply  :


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Bangkok   10500

Contact Name : โทรศัพท์ : 02-766-8000 ต่อ 8702-5
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 15 April 2022
Power By JobSiam.com

Other jobs of this company
Number of Position: 1
Number of Position: 1
Number of Position: 1ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)