Jobs     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)     พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative) 
  


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 
?ซีพีเอฟ? เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บก และสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุก และปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาส และความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก"
สินค้าและบริการ
ซีพีเอฟ มุ่งเน้นมาตรฐานการผลิต และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารซีพีเป็นอย่างยิ่ง การสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก จึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าจากซีพี มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีรสชาติเป็นที่พึงพอใจ อันสอดคล้องกับปรัชญา ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าว่าต้องเป็นเลิศ
นอกจากนี้ บริษัทยังนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเลือกซื้อ และรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายมากขึ้น

 
พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative)
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
-เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า เพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
-มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับพนักงานขายหน่วยรถในเรื่องยอดขาย การบริหาร ติดตามดูแลให้ครอบคลุมร้านค้า การกระจายสินค้า ในเขตขายที่ตนเองได้รับมอบหมาย
-ดูแลสินค้าให้มีการจัดเรียงจัดโชว์ให้โดดเด่น สะอาด และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยตามขั้นตอนการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด
-ขับรถ ดูแลรักษารถ รวมถึงการควบคุมดูแลสินค้าบนรถให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมจัดส่งสินค้าให้แก่ร้านค้า
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Workplace :
Type Business : More
Job Type : Full Time
Job Group : marketing - sale - sale promotion
Work At (Location) : Bangkok
Area : Bang RakApply พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative) , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Job, JobBangkok พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative),Bangkok Job พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative), Apply พนักงานขายหน่วยรถ (Sales Representative) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Salary :
Qualifications :
Male/Female
การศึกษาวุฒิ ปวส ขึ้นไป
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงานและการนำเสนอการขายเป็นอย่างดี
รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นและความอดทน
สามารถขับรถและมีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่Benefits :

How to Apply  :


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Bangkok   10500

Contact Name : โทรศัพท์ : 02-766-8000 ต่อ 8702-5
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 15 April 2022
Power By JobSiam.com

Other jobs of this company
Number of Position: 1ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)