หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างราชบุรี อัทเดท
หางานราชบุรี | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
CAD Designer / หัวหน้าสโตร์
CAD Designer เพศชาย จบ ปวส. , ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
สามารถทำงานกับผู้อื่นและเชื่อฟังคำสั่งจากหัวหน้า และผู้บริหาร
ทนแรงกดดันได้ดี
หัวหน้าสโตร์ เพศชาย/หญิง จบ ปวส. , ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าสโตร์ มีประสบการณ์ อายุ 30 ปี - 35 ปี
บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 20 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
มีความรู้เรื่องเกษตร และประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี
ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงาน
วางแผนการปฎิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติงานแต่ละวัน
รับผิดชอบงานตามคำสั่งได้
ไม่เกี่ยงงานไม่ว่าเป็นงานประเภทใด
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท เติมตระการ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
ผู้จัดการไร่
งานดูแลและควบคุมคนงาน งานสร้างที่พัก และงานดูแลไร่
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
วางแผนการปฎิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติงานแต่ละวัน
มีความรู้เรื่องงานช่าง และการเกษตร
สามารถควบคุมคนงาน และทำงานเป็นทีมได้ มีความยืดหยุ่น
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
รับผิดชอบงานตามคำสั่งได้
ไม่เกี่ยงงานไม่ว่าเป็นงานประเภทใด
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท เติมตระการ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565