ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท เติมตระการ จำกัด     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร - บริษัท เติมตระการ จำกัด | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


บริษัท เติมตระการ จำกัด

 

กิจการด้านเกษตร กสิกรรม ปลูกต้นไม้ยืนต้น/ล้มลุก ทั้งไม้ผล/ดอกต่างๆ

 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
ปฏิบัติงานขั้นต้นที่ไม่ยากเกี่ยวกับงานการเกษตร เช่น ช่วยพนักงาน
การเกษตรและ นักวิชาการเกษตรรวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูล และดำเนิน
การต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ดำเนินการส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงพันธุ์ การปรับปรุง เกษตรกรรม การขยาย
พันธุ์ การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การรวบรวมข้อมูลสถิติ
การเกษตร เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแปลงทดลอง แปลง
สาธิตในการเกษตร สาธิตการใช้เครื่องมือและกรรมวิธีใหม่ ๆ การใช้ยาปราบ
ศัตรูพืช ช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ ไม่ระบุ
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานเกษตร ประมง/ปศุสัตว์/เหมืองแร่ งานเกษตร ประมง/ปศุสัตว์/เหมืองแร่
จังหวัด : ราชบุรี
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
มีความรู้เรื่องเกษตร และประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี
ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงาน
วางแผนการปฎิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติงานแต่ละวัน
รับผิดชอบงานตามคำสั่งได้
ไม่เกี่ยงงานไม่ว่าเป็นงานประเภทใด
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)สวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท เติมตระการ จำกัด
102 หมู่ที่ 12 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง ราชบุรี 70150
จังหวัด ราชบุรี   70150

ติดต่อ : เบอร์โทร : 065-4429490
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง