หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างกาญจนบุรี อัทเดท
หางานกาญจนบุรี | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ประจำโครงการ ราชบุรี
ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
เพศ หญิง
มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานตามเวลาที่บริษัทกำหนดได้
สามารถทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถขับรถได้
มีความรับผิดชอบสูง
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
วิศวกรโยธา (ประจำสำนักงาน - หญิง)
เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มีใบก.ว ขั้นต่ำภาคีวิศวกร
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
สาขาวิศวกรรมสำนักงาน ทำหน้าที่ถอดแบบเขียนแบบ และคำนวณปริมาณงานตามแบบ
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD, Internet
สามารถขับรถยนต์, ติดต่อราชการ, ภายนอก
อยู่จังหวัดกาญจนบุรี หรือใกล้เคียงไม่เกิน 100 กม.
ประสบการณ์ด้านงานสะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท จตุรมาศ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 ตุลาคม 2565
พนักงานขับรถแบ๊คโฮ
เพศชาย อายุ 20 - 45 ปี
วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้
ทำงานล่วงเวลาได้
เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
มีประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
บริษัท จตุรมาศ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 ตุลาคม 2565
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จ.สมุทรสาคร
การศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ / อายุ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ ในการทำงานบริหารงาน ด้านการตลาด อย่างน้อย 5-10 ปี
คุณสมบัติทั่วไป มีความซื่อสัตย์ อดทนขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความริเริ่ม มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานเป็นทีมได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ด
คุณสมบัติพิเศษ มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกการตลาด เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าประเภทประตู หน้าต่าง จากอลูมิเนียม และ UPVC จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความมุ่งมั่น มีความ กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และ มีความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถ ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
PC ( หลายจังหวัด )
ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี ขึ้นไป
ม.6/ ปริญญาตรี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
มีความกระตือรือร้น สร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา
มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานตามเวลาเข้า - ออก ห้างได้
มีทักษะในการสื่อสาร
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ( จ.กาญจนบุรี )
ปริญญาตรีขึ้นไป
เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
บุคลิกภาพดี สุภาพ
การสื่อสารชัดเจน ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ Improvement
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์อุตสาหการ (วศ.บ)
สามารถเขียนแบบ 2D-3D ได้
มีความรู้เรื่องระบบการผลิตและระบบ Lean รวมถึง Kaizen
มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นค้นคว่าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน Internal Audit
เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ,สาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวางระบบควบคุมภายใน อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการควบคุมระบบงานภายใน ในบริษัทฯ มหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
พนักงานฝ่ายบุคคลอาจจะไม่ต้องมีความสามารถขนาดอ่านใจพนักงานคนอื่น ๆ ได้ แต่การที่ HR สามารถสนองตอบต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างทันท่วงทีก็น่าจะเป็นสิ่งที่ สร้างความประทับใจ และความไว้วางใจได้ไม่อยากเย็น ในการทำงานทุกคนก็คาดหวังความรวดเร็ว ฉับไว หาก HR สามารถทำงานอย่างอยู่เหนือความคาดหวังได้ เสมือนหนึ่งว่าความต้องการของพนักงานนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของ HR เอง ก็จะยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ HR เกิดความรู้สึกถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น
ความรอบรู้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ HR จะขาดเสียไม่ได้ เพราะการที่เป็นคนรู้รอบไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้สามารถตอบคำถามพนักงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ น่าประทับใจแล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นคนน่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจให้เกิดขึ้นด้วย ในการขอความช่วยเหลือด้านข้อมูลกับ HR ในแต่ละครั้ง พนักงานก็คาดหวังที่จะได้เนื้อหาที่ถูกต้อง เพราะเขาเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าพนักงาน HR คือบุคคลที่ไว้วางใจได้ในการช่วยจัดการธุระต่าง ๆ ให้ อีกทั้ง HR อาจจะต้องทำ
การที่ HR เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีไม่ได้เป็นการพิสูจน์เพียงว่าคน ๆ นั้นเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี น่าคบหา หรือเป็นความมีเสน่ห์ในทางส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นผลดีต่อการทำงานด้วย เพราะในการทำหน้าที่ของ HR นั้น จำเป็นที่จะต้องรู้จักกับพนักงานทั้งบริษัทได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงในทางส่วนตัว แต่ต้องรู้ว่าในตำแหน่งหน้าที่พนักงานคนนั้น ในฐานะที่เป็น HR แล้วจะสนองตอบต่อความต้องการของพนักงานคนนั้นอย่างไรได้บ้าง การที่ HR มีมนุษยสัมพ
ปัญหามักจะเกิดขึ้นเพื่อให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลา ความท้อถอยก็เช่นเดียวกัน มักจะเกิดขึ้นในชีวิตของการทำงานได้เสมอ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเป็นมืออาชีพของ HR จะช่วยบรรเทาปัดเป่าปัญหาเหล่านั้นได้ โดยการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีในยามที่พนักงานเกิดความท้อแท้ ถดถอย หมดกำลังใจในการทำงาน HR สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้กำลังใจที่ดี และยังต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือสนับสนุนความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม
เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
ทำงานอยู่เหนือความคาดหวัง
เป็นผู้รู้รอบ
เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู้ความสามารถในงานที่ทำ
มั่นใจในตัวเอง แต่ไม่หลงตัวเอง
มีทักษะในการวางแผน มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
กระตือรือร้น ขยันขันแข็ง รับผิดชอบ
ยอมรับความผิดพลาดได้ พร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง
ควบคุมอารมณ์ได้ ให้เกียรติคนอื่น
ไม่เห็นแก่ตัว ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
จริงใจ ไม่โกหก
บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 เมษายน 2565
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ผลไม้อบแห้ง ท่าม่วง กาญจนบุรี)
จบปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในขบวนการผลิต หรือพัฒนาการผลิตอย่างน้อย 5 ปี
มีความสามารถในการสื่อสารและพัฒนาทีมงาน
บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 พฤศจิกายน 2566