หางาน    บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด    IT Support (Support Digital Marketing) (Head Office) 

ประกาศตำแหน่งงานว่าง  


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Bookmark and Share
 
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า ?เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ ? โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า ?ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา?
สวัสดิการ
1.ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานสมุทรสาคร และโรงงานระยอง
2.โบนัสประจำปี
3.โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
4.การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
5.นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6.ประกันสุขภาพกลุ่ม
7.ประกันอุบัติเหตุ
8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
10.รางวัลอายุงาน
11.รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
12.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13.เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
14.แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **

 
IT Support (Support Digital Marketing) (Head Office)
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดงาน/ คำบรรยายลักษณะงาน:

1. ทำงานด้านเทคนิคในงาน Live Streaming , ถ่ายทอดสด , ระบบ Conference เช่น การไลฟ์ขายสินค้า หรือไลฟ์การประชุม/สัมนา ผ่าน Zoom, Webinar หรือแพลตฟอร์ม Social Networks ต่างๆ
2. จัดชุด/ติดตั้งชุดไฟ อุปกรณ์เสริม เช่น ขาตั้งกล้อง โครงฉาก กล่องไฟถ่ายรูป สำหรับถ่ายภาพทั้งแบบนิ่งและเคลื่อนไหว
3. จัดชุด/ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสียง ไม่โครโฟน เครื่องเสียง อินเตอร์เน็ต และอื่นๆเกี่ยวข้องต่าง ที่สอดคล้องแต่ละกิจกรรม และเพื่อสนับสนุนให้ Live Streaming มีความเสถียร
4. นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ มาใช้ประกอบการทำงาน รวมถึงการทำเทคนิคต่างๆ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทธุรกิจ : โรงงานอุตสาหกรรม / นิคมประกาศรับสมัครงาน บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ตำแหน่งงานว่าง บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด จังหวัดกรุงเทพ, ตำแหน่งงานว่าง บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพ , หางาน บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานIT คอมพิวเตอร์/โปรแกรมเมอร์/เว็บไซต์
สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด :  กรุงเทพ
เขต: บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 35 ปี มีความเข้าใจงานหลังบ้าน Social Media ต่างๆเช่น Facebook,Tiktok,Instragram จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี เช่น Vlookup - Pivot จะพิจาณาเป็นพิเศษ มีความคล่องตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่างๆ เคยทำ Live & Streaming จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
จังหวัด กรุงเทพ   10120

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 091-119-9095, 066-098-2452 (สำนักงานใหญ่) , 083-989-0951 (โรงงานสมุทรสาคร)
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎ สำหรับผู้หางาน, บริษัทฯ/ทั่วไป ที่เข้าระบบใช้งาน -
Website:


แผนที่บริษัทประกาศรับสมัครงาน วันที่ 26 เมษายน 2566
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัท เปิดรับสมัครงาน
 Officer - Business Development (Head Office) - สมัครงาน คลิกที่นี่ Officer - Business Development (Head Office)
จำนวน 1 อัตรา