หางาน    บริษัท มีเมสเสจ จำกัด    คอนเทนต์ครีเอเตอร์ (Content Creator) 

ประกาศตำแหน่งงานว่าง  


บริษัท มีเมสเสจ จำกัด Bookmark and Share
 

เรา พัฒนาแอปพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ระดับชุมชน (Local Social Media) ที่สามารถเชื่อมต่อธุรกิจ และการสื่อสารของคุณเข้ากับผู้คนในท้องถิ่น (Growing your business locally) เรา เชี่ยวชาญในการนำพาธุรกิจและผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ ให้สามารถเข้าสู่ทั้งตลาดออนไลน์และตลาดออฟไลน์ได้ (Digital Disruption Solutions) เรา ให้บริการสร้างและเผยแพร่คอนเทนต์ เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด ทั้งบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Content Marketing) เรา ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีคุณธรรม แข่งขันและพึ่งพาตนเองได้ (Community Wealth & Green Economy) บริษัทฯ มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อประจำในสำนักงาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ พร้อมทุ่มเททำงานหนัก และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเติบโตไปพร้อมกับเรา (นัดสัมภาษณ์ ณ สำนักงานสาขาจังหวัดที่ผู้สมัครเลือกทำงานประจำ)สวัสดิการประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนเงินทดแทน โบนัสตาามป้าและผลการปฏิบัติงาน Incentive ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ วันหยุด วันลา วันลาพักร้อน การดูงาน ฝึกอบรม 
คอนเทนต์ครีเอเตอร์ (Content Creator)
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดงาน/ คำบรรยายลักษณะงาน:

1. วางแผนผลิตคอนเทนต์ คิดคอนเทนต์ วิเคราะห์คอนเทนต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพถ่ายนิ่ง วิดีโอ รีวิว เรื่องเล่า โฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์ และดูแลกิจกรรมการสื่อสารใดๆของบริษัท
3. ดูแลการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook, เว็บไซต์,YouTube, Line, Instagram, TikTok , Twitter, Email ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
4. ประสานและวางแผนกับทีมงานฝ่ายอื่นๆ รวมถึงองค์กรและบุคคลภายนอก เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่ายประกาศรับสมัครงาน บริษัท มีเมสเสจ จำกัด | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ตำแหน่งงานว่าง บริษัท มีเมสเสจ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา, ตำแหน่งงานว่าง บริษัท มีเมสเสจ จำกัด นครราชสีมา , หางาน บริษัท มีเมสเสจ จำกัด
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานIT คอมพิวเตอร์/โปรแกรมเมอร์/เว็บไซต์
สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด :  นครราชสีมา
เขต: ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ มีทักษะพื้นฐานด้านการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวิดีโอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สามารถคิดพล็อตเรื่องที่แปลกใหม่ เรียกร้องความสนใจ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูง กล้าแสดงออก ละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลาสวัสดิการ :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท มีเมสเสจ จำกัด

449/9 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา  

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-618-3915, 044-110-000
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎ สำหรับผู้หางาน, บริษัทฯ/ทั่วไป ที่เข้าระบบใช้งาน -
Website:


แผนที่บริษัทประกาศรับสมัครงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัท เปิดรับสมัครงาน