Jobs     บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด     Production Engineer 
  


บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไก่แปรรูปปรุงสุกแช่เยือกแข็ง ภายใต้แบรนด์ "ชิกเก้นแร๊พ" ทั้งยังรับผลิตสินค้า OEM เรามีนโยบายที่จะต่อยอดขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จึงมีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานเป็นจำนวนมาก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.newstarfoods.co.th 
Production Engineer
No. of Job Position :
Responsibilities / Job Description :
1. เตรียมความพร้อม ระยะการจัดตั้ง พารามิเตอร์ ของเครื่องจักรก่อนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
2. ควบคุมดูแลพารามิเตอร์เครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้ทำงานได้เป็นไปตามมาตรฐานคงที่ ไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนผลิตที่พบปัญหา เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ลดการ Breakdown)
4. จัดทำมาตราฐานวิธีการใช้งานเครื่องจักรเพื่อควบคุมการใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้อง
5. ดูแลรักษาเครื่องจักรในสายการผลิต
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
7. ควบคุม KPI ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด พร้อมวิเคราะห์ สรุปงาน KPI ส่งแก่ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
8. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท , ระเบียบปฏิบัติ (WI) , ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัย และระบบคุณภาพ GMP , HACCP , ISO , BRC อย่างเคร่งคัด
9. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

***ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ สามารถเข้ากะและทำโอทีได้***

Workplace :
Type Business : Consumer Product
Job Type : Full Time
Job Group : agriculture - fishery - domestic animal - mines
Work At (Location) : Samut Sakhon
Area : ProvinceApply Production Engineer , Samut Sakhon - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- Production Engineer บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Job, JobSamut Sakhon Production Engineer,Samut Sakhon Job Production Engineer, Apply Production Engineer บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้พื้นฐานระบบ GMP, HACCP, HALAL, ISO
ขยัน อดทน ทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยินดีพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษBenefits :

How to Apply  :


บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

35/403 ม.2 ถ.เอกชัย โกลเด้นแฟคเทอรี ถ.เอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Samut Sakhon   74000

Contact Name : โทรศัพท์ : 034-450-504-5 , 081-565-8713
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 21 May 2022
Power By JobSiam.com

Other jobs of this companyปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)