ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 60 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง,ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิค


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเทคนิคอุตสาหกรรม , ใบสมัครงานช่างซ่อมบำรุง ,ใบสมัครงานช่างเทคนิค
1. ช่างทั่วไป
2.
คุมเครื่องจักร
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ อยุธยา หรือไกล้เคียง อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. Supervisor
2.
Foman
3. Safety
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ในประเทศ-ต่างประเทศ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. field operator

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างอาคาร
2.
ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปวช.3
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
สาขา ช่างอิเล็กโทรนิคส์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างซ่อมบำรุง
2.
ช่างไฟ
3. ช่างยนต์
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ อุดรธานี อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
1. หัวหน้าช่าง
2.
ช่าง
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
สาขา ไฟฟ้าอิเล็กโทรนิค
ประสงค์ทำงานที่ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. Senior Construction Manager
2.
Construction Superintendent
3. Senior Mechanical Surveyor
  การศึกษาสูงสุด Diploma
สถาบัน Thai-German Technical Institute - North Bangkok.
สาขา Industrial Plumbing
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี - ระยอง อายุ 77 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานขับโฟคลิฟ
2.
คิวเอ/ฝ่ายผลิต
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนปลาย
สถาบัน ก.ศ.น บ้านบึง
สาขา ช่าง
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทไดโดสิทธิผลจำกัด อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้า
2.
ช่างเทคนิค
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สาขา อิเล็คทรอนิคส์
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
1. โฟแมน แผนก Injection
2.
Technician Injection(ช่างฉีดพลาสติก)
3. ช่าง ปะจำอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรีและใกล้เียง อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
1. Maintenance Engineer Chief
2.
Maintenance Staff
3. Maintenance Technicial
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ระยอง อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
1. Executive Chef
2.
Executive Sous Chef
3. Senior Sous Chef
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ Thailand อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างเทคนิค
2.
ช่างประจำอาคาร
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
1. Lab
2.
QA & QC
3. Operator
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยไออาร์พีซี
สาขา เคมีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อุตสาหกรรมมาบตาพุด อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. ช่างอาคาร
2.
ช่างช่อมบำรุุง
3. เด็กติดรถ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน เทคโนโลยีบางกระปิ
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ลาดพร้าว วังทองหลาง รามคำพง อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. ซ่อมบำรุง
2.
QC
3. ดูแลระบบ
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างซ่อมบำรุง
2.
คุมเครื่องจรัก
3. พนักงานผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
สาขา เทคนิตอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้า
2.
ช่างซ่อมบำรุง
3. ผู้ช้วยช่าง
  การศึกษาสูงสุด ป ว ส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ เรือเดินสมุทร อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. ัหัวหน้างานแผนก
2.
รองหัวหน้าแผนก
3. ช่างซ่อม
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานธุรการ
2.
ช่างเทคนิค
3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สาขา ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ประสงค์ทำงานที่ บางแสนชลบุรี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง เทคนิคอุตสาหกรรม , หาพนักงาน ช่างซ่อมบำรุง | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค