Jobsiam.com

หาคน หางาน คุณภาพ

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบ.]

ประกาศตำแหน่งงานว่าง อัพเดท ล่าสุด (26 ตุลาคม 2564): เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สโตร์สาขาพระรราม3 บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด | แนะนำ ตำแหน่งงานบริษัท ที่น่าสนใจ (26 ตุลาคม 2564): เปิดรับสมัครงาน System Analyst ProsperSof Consulting Co., Ltd.
 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 322 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งรัฐวิสาหกิจ,รัฐวิสาหกิจ,ครู อาจารย์ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานราชการ , ใบสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ,ใบสมัครงานครู อาจารย์
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานขาย
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.กระบี่ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. call center
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. คียร์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานเลขา
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุสาหกรรมโรจนะ(อยุธยา) อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานขาย
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.กระบี่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู-อาจาย์
2. พนักงานราชการ
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา สังคมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. อาจารย์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูผู้สอน,ผู้ช่วยครู
2. พนักงานธุรการ
3. พี่เลี้ยง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา ฟิสิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บริการ
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ อารักขา บุคคลสำคัญ
2. ครูฝึก รปภ.
3. หัวหน้าส่วน รปภ. โรงแรม
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนจ่าอากาศ
สาขา อากาศโยธิอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูคณิตศาสตร์
2. ครูคณิตศาสตร์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานราชการ
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา ศึกษาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. รับงานเขียนแบบ part time
2. เขียนแบบ cad solid work
3. เขียนแบบ เสาร์-อาทิตย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เลขานุการ
2. วิชาการ
3. ติดต่อประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน ม.บูรพา
สาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. เดินเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน รร.โยนออฟอาร์คเทคโนโลยี
สาขา การเลขานุการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Clerk Material
2. เสมียน
3. QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูสอนคณิตศาสตร์
2. ติวเตอร์
3. ติวเตอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หน่วยงานรักษาธรรมชาติ
2. ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
3. ครูอาสาบนดอย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราวภัฏลำปาง
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตราจ้าง
2. พนักงานราชการ
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ชุมพร อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. นักวิทยาศาสตร์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน ราชการซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานครู อาจารย์อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ราชการ , หาพนักงาน รัฐวิสาหกิจ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ครู อาจารย์

สอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@jobsiam.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
JOBSIAM.COM : จ๊อบสยาม ดอทคอม หาคน หางาน คุณภาพ