ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 46 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งคณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์,สถิติ


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเศรษฐศาสตร์ , ใบสมัครงานคณิตศาสตร์ ,ใบสมัครงานสถิติ
1. นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
2.
เจ้าหน้าที่วางเเผนสั่งสินค้า
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาครี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่วิเคราห์ข้อมูล
2.
data analyst
3. เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. นักสถิติ
2.
นักวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประกันภัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2.
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ แถวมีนบุรี คลองสามวา รามอินทรา บึ่งกุ่ม บางเขน เกษตรนวมินทร์ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่การตลาด/Strategic planning
2.
เจ้าหน้าที่ทางถิติ
3. เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา สารสนเทศสถิติ
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่นและกรุงเทพฯ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. วิเคราะห์ข้อมูล
2.
ประสานงาน
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ สงชลา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานธนาคาร
2.
พนักงานออฟฟิต
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน สถิติ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. งานธนาคาร
2.
เจ้าหน้าที่งานสินเชื่อ
3. Marketing
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่, สงขลา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน
2.
เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. data analyst
2.
data officer
3. admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. BOI
2.
นำเข้า/ส่งออก
3. งานเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี / ฉะเชิงเทรา อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ วางแผนการเงินและงบประมาณ
2.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. data analyst
2.
business analyst
3. statistician
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑลและภาคกลาง อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
2.
ฝ่ายบริการลูกค้า
3. ฝ่ายการจัดการสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่,สงขลา,พัทลุง อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. การตลาด
2.
บัญชี
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. สรรหาวาจ้าง
2.
จัดซื้อ /ประสานงาน
3. การเงินการธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
1. ครูหรืองานการศึกษา
2.
นักสถิติ
3. นักบัญชีหรืองานเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ราชบุรี/เพชรบุรี/สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
1. งานธุรการ
2.
การเงิน
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ จ.สงขลา อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบริการ parttime
2.
พนักงานบริการ parttime
3. พนักงานบริการ parttime
  การศึกษาสูงสุด มัธยมการศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
สาขา ศิลป์-คำนวณ
ประสงค์ทำงานที่ เซ็ลทรัลลาดพร้าว อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2.
พนักงานต้อนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย
3. gound staffสายการบินไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง เศรษฐศาสตร์ , หาพนักงาน คณิตศาสตร์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สถิติ