ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 60 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิศวกรสำรวจ,วิศวกรสำรวจ,วิศวกรสนาม


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิศวกรโยธา , ใบสมัครงานวิศวกรสำรวจ ,ใบสมัครงานวิศวกรสนาม
1. โฟร์แมน
2.
พนักงานเขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สาขา ช่างก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ / นครปฐม อายุ 21 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างสำรวจ
2.
วิศวกรสำรวจ
3. โฟร์แมนสำรวจ-ก่อสร้าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วโลก อายุ 55 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรโยธา
2.
วิศวกรโครงการ
3. วิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา วิศวกรรมโยธา
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรสนาม
2.
วิศวกรโครงการ
3. ช่างเทคนิกโยธา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน นเรศวร
สาขา วิศวกรรมโยธา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรโยธา
2.
วิศวกรโยธา
3. วิศวกรโยธา
  การศึกษาสูงสุด ปตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น
สาขา วิศวกรรมโยธา
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างเทคนิคโยธาคอนซัลแตน
2.
ควบคุมงานก่อสร้างทีปรึกษา
3. ควบคุมงานก่อสร้าง
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุบล
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
1. office engineer
2.
Qs engineer
3. estimate engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรม โยธา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. Forman
2.
Drawing estimate
3. Consult
  การศึกษาสูงสุด ปวส. 2
สถาบัน วิทยาลัยเมคนิค. สิงห์บุรี 2
สาขา ก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. Quantity Surveyor
2.
Qs
3. Qs
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สาขา ช่างโยธา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรโครงการ
2.
วิศวกรประจำสำนักงาน
3. วิศวกรสนาม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา สำรวจและสาระสนเทศภูมิศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. โพร์แมน
2.
ช่าง สำราจ
3. อื่นๆเกียวกับงานก่อสร้าง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิค ลำปาง
สาขา ช่างก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรควบคุมบริหารงานโครงการฯ
2.
วิศวกรบริหารเร่งรัดงานก่อสร้าง
3. วิศวกรควบคุมการเบิกงวดงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรมโยธา
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดเชียงราย อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
1. se
2.
oe
3. qa
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา วิศวกรรมโยธา
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ตามงานที่มอบหมาย อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรภาคสนาม

  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ต่างจังหวัด อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
1. โฟร์แมน
2.
โฟร์แมน
3. โฟร์แมน
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดชลบุรี แถวอมตนคร อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. โฟร์แมน
2.
โฟร์แมน
3. โฟร์แมน
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดชลบุรี แถวอมตนคร อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรโยธา

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา วิศวกรรมโยธา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมลฑล,ภาคตะวันออก อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรโยธา
2.
งายเขียนแบบ
3. ผู้ควบคุมงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมโยธา
ประสงค์ทำงานที่ กทม.และปริมณฑล อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. ไซน์เอ็นจิเนียริ่ง
2.
งานโยธาอื่นๆ
3. เขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. วิศวกรโยธาประจำเเท่นเจาะน้ำมัน
2.
พนักงานซ่อมบำรุงประจำเเท่นเจาะน้ำมัน
3. ช่างเชื่อมประจำเเท่นเจาะน้ำมัน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมโยธา
ประสงค์ทำงานที่ ประจำเเท่นขุดเจาะน้ำมัน อายุ 33 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิศวกรโยธา , หาพนักงาน วิศวกรสำรวจ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิศวกรสนาม