ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 462 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งขาย,ขาย,ส่งเสริมการขาย


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานการตลาด , ใบสมัครงานขาย ,ใบสมัครงานส่งเสริมการขาย
1. ผู้จัดการ
2.
งานบริการลูกค้า
3. งานส่งเสริมการขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
2.
ผู้จัดการทั่วไป
3. ผู้อำนวยการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา บริหาร การจัดการการตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ / คีย์ข้อมูล /เรียบเรียงเอกสาร
2.
ประชาสัมพันธ์
3. การเงินและบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
สาขา การตลาดและการจัดการส่งเสริมการขาย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
1. งานครัวไทย
2.
งานครัว
3. งานครัว
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขา บริหารการตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
1. sale
2.
supervisor
3. Sale Excutive
  การศึกษาสูงสุด มัทธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน พิษณุโลกศึกษา
สาขา ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. Area Sale Supervisor
2.
Sale Excutive
3. Sale Representative
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
1. นักการตลาด
2.
Digital marketing
3. Content creator
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
1. การตลาด
2.
บริการลูกค้า
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราคำแหง
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ราชบุรี อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายขาย
2.
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
1. Sales Manager
2.
Packaging Engineer
3. Marketting
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - บางเขน
สาขา เทคโนโลยีการบรรจุ
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
1. ประสานงานขาย
2.
sale
3. นำเข้าส่งออก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่วประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. Trading
2.
Claim Consultant
3. Team Leader customer Service
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา การท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. การตลาด
2.
ประสานงาน
3. ฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันรัชภาค
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
1. Digital Marketing
2.
Marketing
3. Project Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา บูรณาการสุขภาพและความงาม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2.
QA
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
1. Sales Modern Trade
2.
Supervisor
3. Sales Executive
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางเขน ลาดพร้าว คันนายาว สายใหม อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กรุงเทพ หรือต่างจังหวัด อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
1. sale
2.
sale corporate
3. marketing
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.อัสสัมชัญ
สาขา ศิลปศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ บางนาตราด อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่
2.
คีย์ข้อมูล
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. ฺBusiness Consultant
2.
Market Research
3. Business Strategy
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Sheffield Hallam University
สาขา International Business Management
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี, กรุงเทพ (รถไฟฟ้า) อายุ 33 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง การตลาด , หาพนักงาน ขาย | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ส่งเสริมการขาย