ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 29 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิศวกรรมระบบ,วิศวกรรมระบบ,วิศวกรIT


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , ใบสมัครงานวิศวกรรมระบบ ,ใบสมัครงานวิศวกรIT
1. IT Support
2.
Technical
3. admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ดูแลระบบ Network
2.
พนักงานคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม
3. ครูสอนคณิตศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2.
คอมพิวเตอร์
3. เจ้าหน้าที่
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ทุ่งสง,นครศรีธรรมราช อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. System Administrator
2.
System Engineer
3. IT Technical Support
  การศึกษาสูงสุด บัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Process Engineer
2.
Programer
3. Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา วิศวกรรมเมคาทรอนิคส์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและใกล้เคียง อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บริการลูกค้า
2.
ธุรการ
3. คิวซี
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยพณิชยการบางนา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ปากน้ำ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. network
2.
programmer
3. IT/Support
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประสานงานการผลิต
2.
จัดซื้อ ไอที
3. ประสานงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
สาขา เทคโนโลยีอุตสาการ-เทคโนโลยีคอม
ประสงค์ทำงานที่ ลำปาง เชียงใหม่ นวนคร ชลบุรี ระยอง อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้า IT
2.
งานเว็บไซต์
3. งานธุุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. IT Suport
2.
IT Suport
3. IT Suport
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Software engineer(Labview)
2.
Software Develop
3. Process engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี,อยุธยา อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. graphic designer
2.
web designer
3. User experience
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหิดล
สาขา ICT: Multimedia
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานขายตั๋วรถโดยสาร
2.
พนักงานธุรการ
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Network Engineer
2.
System Engineer
3. IT Admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. System Engineering
2.
Network Engineering
3. developer programing
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. pc
2.
งานบริการลูกค้า
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน บางพลีราชบำรุง
สาขา คอม
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.
พนักงานขาย
3. ผู้แทนยา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Tester
2.
It support
3. software tester
  การศึกษาสูงสุด ปริญญศตรี
สถาบัน มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ปทุมธานี อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งาน. staf event past time
2.
สตาฟ งานคอนเสิร์ต
3. พีซี
  การศึกษาสูงสุด นักศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Instrument Engineer
2.
Process Engineer
3. Safety Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรมการวัดคุม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , หาพนักงาน วิศวกรรมระบบ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิศวกรIT

ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)