JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 612 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเลขา , ใบสมัครงานประชาสัมพันธ์ ,ใบสมัครงานธุรการ
1. เลขานุการ
2. ประสานงานต่างประเทศ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สำนักงานใหญ่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. งานราชการ,งานรัฐวิสาหกิจ
3. งานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 4 ปี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาครัฐและเอกชน อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ/ประสานงาน
2. ดูแลเว็ปไซต์
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา วารสารศาสตร์และสื่อใหม่
ประสงค์ทำงานที่ ไปรษณีย์จรเข้บัว อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. พนักงานต้อนรับหรือบริการ
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขา นโยบายสาธารณะ
ประสงค์ทำงานที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. คีย์ข้อมูล
2. เอกสาร
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประสงค์ทำงานที่ พระประแดงและพระสมุทรเจดีย์ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า
2. เจ้าหน้าที่สโตร์
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียน
สาขา .
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. admintration
2. ประชาสัมพันธ์
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ บางพลี ลาดกระบัง ประเวศ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. ช่างอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ บางแค,บางเขน,ลาดพร้าว อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. จัดซื้อ
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน กศน.
สาขา พื้นฐาน
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. รับโทรศัพท์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางแค,หนองแขม,เพชรเกษม,พระราม2 อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สินเชื่อ
2. พนักงานให้คำปรึกษาทางการเงิน
3. Taller
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
สาขา บริหารธุรกิจบัญฑิต เอกการบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ตามโครงสร้างบริษัท อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ขาย
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อยุธยา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการประสานงาน
2. ธุรการประสานงาน
3. ธุรการประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บางนา อายุ 20 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ธุรการงานขาย
3. เลขานุการไซด์งาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏสกลนคร
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่จัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ขอนแก่น - มหาสารคาม อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการทั่วไป
2. การบัญชี/การเงิน
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. ประสานงาน
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ(admin)
2. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ(สำนักงาน)
3. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล,ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเพาะช่างฯ มทร.รัตนโกสินทร์.
สาขา ศิลปะภาพพิมพ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เลขานุการโครงการ/แผนก
2. Admin
3. Document Control
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สาขา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
ประสงค์ทำงานที่ สายไหม ดอนเมือง บางเขน มีนบุรี หลักสี่ จตุจักร ลำลูกกา อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เลขาซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานธุรการอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เลขา , หาพนักงาน ประชาสัมพันธ์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ธุรการ

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52144 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128109 คน