ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 60 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งOrganizer,Organizer,Event MC


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานประสานงาน , ใบสมัครงานOrganizer ,ใบสมัครงานEvent MC
1. คงคลัง
2.
ประสานงาน
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา บริหารการจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
1. Event Coordinator
2.
Marketing Event
3. Public Relations
  การศึกษาสูงสุด ปี 4
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. งานOrganizer
2.
งานประสานงาน
3. 0
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยวิทยากร
2.
งาน event/mc
3. งาน organizer
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน โรงเรียนสระแก้ว
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. Co-producer
2.
Event-coordinator
3. project-coordinator
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา วิทยุและโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
1. ประสานงาน
2.
ประชาสัมพันธ์
3. เลขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา สื่อสารการแสดง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานบุคคล
2.
ประสานงานขาย
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
1. ธุระการ ประสานงาน
2.
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
3. พิสูจน์อักษร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน สวนดุสิต
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ สาทร สีลม อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2.
ไฟแนนท์
3. เอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
1. Staff
2.
backstage
3. MC
  การศึกษาสูงสุด ปี1
สถาบัน หอการค้าไทย
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
2.
ธุรการ
3. ช่างเทคนิก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
1. งานประสานงาน
2.
งานบุคคล
3. งานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
1. คีย์ข้อมูล
2.
เบื้องหลังกองถ่าย
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎนคราชสีมา
สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสาระนิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
1. ประสานงานอินโดนีเซีย
2.
ล่ามอินโดนรเซีย
3. ส่งออก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย
สาขา อิสลามศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศอินโดนีเซี อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
1. ทั่วไป
2.
ธุรการ
3. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
1. ประสานงาน
2.
สินเชื่อ
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
1. ช่างจัดดอกไม้
2.
ธุรการ
3. โรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ , ชลบุรี อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. marketing coordinator
2.
secretary
3. event
  การศึกษาสูงสุด Bachelor's Degree
สถาบัน Ratchaphruek College
สาขา Tourism and Hotel Management
ประสงค์ทำงานที่ Silom, Sathorn, Khlong-San, Phyathai, Prachautid, Rama II อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. co-producer
2.
creative
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา นิเทศศาสตร์ โฆษณา
ประสงค์ทำงานที่ ติดต่อประสานงานลูกค้า ควบคุมงาน ประสานงานทีมงาน อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
1. staff event
2.
พนักงานธุระการ
3. ทัั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน พณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง ประสานงาน , หาพนักงาน Organizer | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง Event MC