ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 151 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งพยาบาล,พยาบาล,เภสัชกร


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานแพทย์ , ใบสมัครงานพยาบาล ,ใบสมัครงานเภสัชกร
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะนำ้มัน
2.
พยาบาลแท่นขุดเจาะนำ้มัน
3. พยาบาลประจำสนามบิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2.
พยาบาลจำประจำโรงงาน
3. นักปฏิบัตรการห้องแลป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. Product specailish
2.
ที่ปรึกษาความงาม
3. ผู้ช่วยเเพทย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์
สาขา บูรณาการสุขภาพเเละความงาม
ประสงค์ทำงานที่ อโศก พระราม 9 ลาดพร้าว ทองหล่อ สุทธิสาร บางกะปิ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
1. พยาบาลวิชาชีพ
2.
พยาบาลวิชาชีพIPD
3. พยาบาลวิชาชีพWard
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
1. พยาบาลแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2.
พยาบาลห้องฉุกเฉิน
3. พยาบาลผู้ป่วยนอก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน St.therasa International College
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ไม่กำหนด อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
1. พยาบาล Escort
2.
พยาบาล Escort
3. พยาบาล Escort
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา พยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยแพทย์
2.
ทรีทเม้นท์
3. ผู้ช่วยพยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ผู้ช่วยพยาบาล1ปี PN
สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สาขา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1ปี
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่เวรเปล
2.
พนักงานชั่วคาว
3. พนักงานประจำ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคลำพูล
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลวีระพลการเเทย์ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
1. พยาบาลวิชาชีพแผนก อายุรกรรมชาย
2.
พยาบาลวิชาชีพ แผนก ศัลยกรรม
3. พยาบาลวิชาชีพ แผนก อายุรกรรมหญิง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์หนองบัวลำภู อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานทั่วไปของโรงพยาบาล
2.
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลในสระบุรี อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. พยาบาลวิชาชีพ
2.
ผู้ช่วยแพทย์
3. พนักงานทรีทเมนต์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในจ.นนทบุรี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. Sale representative
2.
นักวิชาการสาธารณสุข
3. ธุรการ เลขา การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม-ปริมณฑล อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. งานด้านการแพทย์
2.
งานด้านบริการ/ประชาสัมพันธ์
3. งานธุรการ/เอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
งานบริการ
3. แคชเชียร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในกทม อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2.
พนักงานทรีทเมนต์
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย/ผู้ช่วยพยาบาล
สถาบัน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร/โรงเรียนตรัยคุณการบริบาล
สาขา หลักสูตรกาดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครใกล้BTS เดินทางสะดวก อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2.
ผู้ดูแลคนไข้
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2.
พยาบาลประจำสนามบิน
3. พยาบาลขุดเจาะน้ำมัน
  การศึกษาสูงสุด พยาบาลศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลังวงษ์ชวลิตกุล
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
1. แพทย์แผนไทย
2.
เภสัชกรแผนไทย
3. Training instructor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา เทคโนโลยีทางอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2.
เวชรเบียน
3. OPD
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตร
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
สาขา การพยาบาลเบื้องต้น
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. Personal Trainer
2.
ครูสอนออกกำลังกาย
3. ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน Fit Thai
สาขา Certified Personal Trainer
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 40 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง แพทย์ , หาพนักงาน พยาบาล | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง เภสัชกร