ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 150 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งพยาบาล,พยาบาล,เภสัชกร


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานแพทย์ , ใบสมัครงานพยาบาล ,ใบสมัครงานเภสัชกร
1. พยาบาล Escort
2.
พยาบาล Escort
3. พยาบาล Escort
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา พยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานทั่วไปของโรงพยาบาล
2.
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลในสระบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพ
2.
ผู้ช่วยแพทย์
3. พนักงานทรีทเมนต์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในจ.นนทบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยแพทย์
2.
ทรีทเม้นท์
3. ผู้ช่วยพยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ผู้ช่วยพยาบาล1ปี PN
สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สาขา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1ปี
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Sale representative
2.
นักวิชาการสาธารณสุข
3. ธุรการ เลขา การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม-ปริมณฑล อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เวรเปล
2.
พนักงานชั่วคาว
3. พนักงานประจำ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคลำพูล
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลวีระพลการเเทย์ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพแผนก อายุรกรรมชาย
2.
พยาบาลวิชาชีพ แผนก ศัลยกรรม
3. พยาบาลวิชาชีพ แผนก อายุรกรรมหญิง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์หนองบัวลำภู อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะนำ้มัน
2.
พยาบาลแท่นขุดเจาะนำ้มัน
3. พยาบาลประจำสนามบิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พยาบาลแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2.
พยาบาลห้องฉุกเฉิน
3. พยาบาลผู้ป่วยนอก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน St.therasa International College
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ไม่กำหนด อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานด้านการแพทย์
2.
งานด้านบริการ/ประชาสัมพันธ์
3. งานธุรการ/เอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2.
งานบริการ
3. แคชเชียร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในกทม อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2.
พนักงานทรีทเมนต์
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย/ผู้ช่วยพยาบาล
สถาบัน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร/โรงเรียนตรัยคุณการบริบาล
สาขา หลักสูตรกาดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครใกล้BTS เดินทางสะดวก อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2.
ผู้ดูแลคนไข้
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2.
พยาบาลประจำสนามบิน
3. พยาบาลขุดเจาะน้ำมัน
  การศึกษาสูงสุด พยาบาลศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลังวงษ์ชวลิตกุล
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แพทย์แผนไทย
2.
เภสัชกรแผนไทย
3. Training instructor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา เทคโนโลยีทางอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2.
เวชรเบียน
3. OPD
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตร
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
สาขา การพยาบาลเบื้องต้น
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Personal Trainer
2.
ครูสอนออกกำลังกาย
3. ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน Fit Thai
สาขา Certified Personal Trainer
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เทคนิคการแพทย์
2.
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
3. ผู้จัดการคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา เทคนิคการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักกายภาพบำบัด
2.
นักกายภาพบำบัด
3. นักกายภาพบำบัด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สาธารณสุข
2.
พนักงานบริษัท
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรีสาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

ผู้สมัครงานตำแหน่ง แพทย์ , หาพนักงาน พยาบาล | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง เภสัชกร

ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)