ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 219 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งการผลิต,การผลิต,ควบคุมคุณภาพประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานโรงงาน , ใบสมัครงานการผลิต ,ใบสมัครงานควบคุมคุณภาพ
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. พนักงานฝ่ายสต็อค
3. พนักงาน คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ม. 3
สถาบัน จตุรมิตรวิทยาคาร
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Factory Manager
2. Production Manager
3. Production Control
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา อุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และปริมลฑล อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิคมเวลโกร
2. นิคมเคหะบางพลี
3. นิคมอมตะ
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน รร.สวายวิทยาคาร
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอมตะ อายุ 20 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Production Control
2. Planning
3. Staff Office
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารและการจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการแผนกพ่นสีฝุ่น
2. ผช.ผู้จัดการแผนกสีฝุ่น
3. QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ควบคุมคุณภาพ
2. Qc
3. คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ บางขุนเทียน บางบอน อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA
2. QC
3. Warehouse
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน เทคนิคพระรามหก
สาขา ช่างอิเล็คทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Engineer
2. QA, QC, lab
3. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มกาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก ภาคกลาง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วางแผนการผลิต
2. บุคคล/จัดซื้อ
3. คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนาตาก
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมพัฒนา /ปลวกแดง อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานควบคุมคุณภาพ
2. พนักงานประกันคุณภาพ
3. สัตวบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA Engineer
2. QA Engineer
3. QA Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. manager
3. superviseor
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.พระนคร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. manager
3. superviseor
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.พระนคร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. QA
2. QC
3. ตรวจเชื้อในห้องแล็บ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา ชีวิวิทยาประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC
2. บริการ
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญษตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC
2. Inspector
3. พนักงานฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ 1.จ.ระยอง 2.จ.ชลบุรี อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D(LabMicro)
2. QA/QC/QM
3. Production
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา Fermentation technology
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. แม่พิมพ์เซรามิก
2. ต้นแบบเซรามิก
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ออกแบบเซรามิก
ประสงค์ทำงานที่ ราชบุรี อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต หรือ พนักงานทัวไป
2. พนักงานขาย pc
3. แคชเชียร์
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน หลักสูตรการศึกษานอนระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาขา ไม่มีสาขาวิชา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Support Engineer
2. เลขานุการ
3. Training Coordinator
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กทม / ปทุมธานี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานการผลิต ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน โรงงานซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานควบคุมคุณภาพอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง โรงงาน , หาพนักงาน การผลิต | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ควบคุมคุณภาพ

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใช้งาน 52565 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128212 คน