ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 220 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งการผลิต,การผลิต,ควบคุมคุณภาพ


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานโรงงาน , ใบสมัครงานการผลิต ,ใบสมัครงานควบคุมคุณภาพ
1. พนักงานควบคุมเครื่องจักร
2.
พนักงานฝ่ายผลิต
3. พนักงานฝ่ายสต็อคสินค้า
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
สาขา มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3
ประสงค์ทำงานที่ คลองหลวง ปทุมธานี อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. Quality Management Supervisor/Manager
2.
Food Safety Supervisor/Manager
3. Quality Assurance Supervisor/Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา การจัดการธุรกิจอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ หรือ ปริมณฑล อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
1. ควบคุมคุณภาพ
2.
การผลิต
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
1. พนักงานธุรการ
2.
ควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
1. ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
2.
ตรวจสอบคุณภาพ/การผลิต
3. ธุรการประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. วางเเผนควบคุมการผลิต
2.
ออกเเบบ
3. ตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การจัดการอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยร
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท อณิช พลัส จำกัด อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. Production Manager
2.
Engineer
3. Management
  การศึกษาสูงสุด ป.โท
สถาบัน ม.ราม
สาขา บริหารอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ viet nam ,ลาว, ในประเทศ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
1. ฝ่ายผลิต
2.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี โคราช อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2.
ควบคุมเครื่องจัก
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนโนนกอกวิทยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี โคราช อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. Quality control
2.
Microbiology
3. Chemical analyst
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ กทม.และปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
1. คิวซี คิวเอ
2.
หัวหน้างาน
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.ร.ตาพระยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ จ.สมุทรปราการ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานควบคุมคุณภาพ
2.
R&D
3. QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2.
พนักงานโรงงาน
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ช 2
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุสาหกรรมบางพลี อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการแผนกพ่นสีฝุ่น
2.
ผช.ผู้จัดการแผนกสีฝุ่น
3. QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. ฝ่ายผลิต
2.
Leader
3. Ptoductionstaff
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
สาขา การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อยุธยา อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2.
พนักงานฝ่ายสต็อค
3. พนักงาน คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ม. 3
สถาบัน จตุรมิตรวิทยาคาร
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
1. Production Control
2.
Planning
3. Staff Office
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารและการจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
1. Factory Manager
2.
Production Manager
3. Production Control
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา อุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และปริมลฑล อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
1. วางแผนการผลิต
2.
บุคคล/จัดซื้อ
3. คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนาตาก
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมพัฒนา /ปลวกแดง อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. ควบคุมคุณภาพ
2.
Qc
3. คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ บางขุนเทียน บางบอน อายุ 33 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง โรงงาน , หาพนักงาน การผลิต | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ควบคุมคุณภาพ