JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 219


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งการผลิต,การผลิต,ควบคุมคุณภาพประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานโรงงาน , ใบสมัครงานการผลิต ,ใบสมัครงานควบคุมคุณภาพ
1. R&D(LabMicro)
2. QA/QC/QM
3. Production
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา Fermentation technology
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. พนักงานขาย
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน กศน.
สาขา การศึกษานอกระบบ
ประสงค์ทำงานที่ ในระยอง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA Engineer
2. QA Engineer
3. QA Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC
2. บริการ
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญษตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA
2. QC
3. ตรวจเชื้อในห้องแล็บ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา ชีวิวิทยาประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์
2. ตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพ
3. พนักงานฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC
2. R&D
3. production
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายผลิต
2. แม่บ้าน
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
สาขา พณิชยการ
ประสงค์ทำงานที่ เขตลาดกระบัง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บริการ
2. ธุรการ
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ นครสวรรค์ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. ควบคุมคุณภาพ
3. งานโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอนแก่น
สาขา คอม ธรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ไกล้ๆอ่าวอุดม อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D
2. QA
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิยาเขตหาดใหญ่
สาขา พอลิเมอร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานดัดมีด
2. ขับรถได้
3. ซ่อมงานได้
  การศึกษาสูงสุด มอปลาย
สถาบัน โรงเรียนสตึก
สาขา ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานผ่ายผลิต
2. สโตร์
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา
สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่คลังเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การประกอบการและการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. นักเคมี ตรวจสอบคุณภาพ
3. ห้องปฎิบัติการทดลอง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทเคริ่องสำอาง หรือบริษัทสิ่งทอ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Supervisor
2. ธุรการ
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันรัชต์ภาคย์
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Field Operator
2. Lab tenchnician
3. Employees rig at sea
  การศึกษาสูงสุด ็High Vocational Diploma
สถาบัน Rayong tecnical college
สาขา Tecchnology Rubber&Polymer department
ประสงค์ทำงานที่ The middle of the sea อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. ควบคุมคุณภาพ
3. ขับรถ
  การศึกษาสูงสุด มัทธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
สาขา วทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัด ปราจีนบุรี,ฉะเชิงเทรา อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. QA,QC,R&D
2. IE
3. Producetion
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา สิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง,อยุธยา,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานขายรายเดือน
2. พนักงานควบคุมคุณภาพ
3. พนักงานประจำ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานการผลิต ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน โรงงานซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานควบคุมคุณภาพอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง โรงงาน , หาพนักงาน การผลิต | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ควบคุมคุณภาพ

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127980 คน