เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ADMIN , หาพนักงาน งานธุรการ , บริหารทรัพยากรมนุษย์, หาคนทำงานตำแหน่งทั่วไปที่สำนักงานเห็นสมควร | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ADMIN ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งงานธุรการ , บริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งตำแหน่งทั่วไปที่สำนักงานเห็นสมควร ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ADMIN ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานประเมินราคา/เร่งรัดหนี้สิน/สินเชื่อ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 29 มกราคม 2532 (อายุ 34 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 65 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านแล้ว(เรียน ร.ด)
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ADMIN
2. งานธุรการ , บริหารทรัพยากรมนุษย์
  3. ตำแหน่งทั่วไปที่สำนักงานเห็นสมควร
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ในจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียง
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554
เกรดเฉลี่ย 2.26
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2554 จนถึง ตุลาคม 2555
ชื่อบริษัท บริษัทพรอพเพอตี้ คอลเลคชั่น (สนง.กฏหมายของธนาคารซิตี้แบงก์)
ที่อยู่-ติดต่อ
115/15 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน
13,000
ตำแหน่ง
ADMIN
ความรับผิดชอบ งานฟ้องของธนาคารซิตี้แบงก์ทั้งหมดของบริษัท , งานบังคับคดี ควบคุมเจ้าหน้าที่อายัดเงินเดือน อายัดเงินฝาก , เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดี อาทิเช่น เอกสารถอนการบังคับคดี ถอนอายัดเงินเดือน ติดต่อผสานงานกับธนาคารซิตี้แบงก์กับทนายความ , ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับมอบอำนาจของธนาคารซิตี้แบงก์ มีอำนาจในการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนธนาคารทุกประการ , ออกทำงานภาคสนาม อาทิ ออกไปศาลกับทนายฐานะผู้แทนโจทก์(ธนาคารซิตี้แบงก์) ออกไปกรมบังคับคดีในกรุงเทพ และปริมณฑล และงานอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2555 จนถึง เมษายน 2555
สถาบันอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรการอบรม
โครงการบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ , ค่ายอาสาพัฒนาชนบท
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ความรับผิดชอบ
  2. ความขยัน
  3. ตรงต่อเวลา
  4. ซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1.จัดทำสารนิพนธ์(ฉบับจดลิขสิทธิ์)
2.ได้รับเสนอชื่อเข้าเป็นผู้รับมอบอำนาจของธนาคารซิตี้แบงก์ จากกรรมการผู้จัดการ บริษัทพรอพเพอร์ตี้ คอลเลคชั่น)

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 02/11/2012