เจอแล้ว! ใบสมัครงาน หัวหน้าแผนกบุคคล, หาพนักงาน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคล, หาคนทำงานเจ้าหน้าที่บุคคล | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคคล ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคคล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 23 พฤษภาคม 2516 (อายุ 49 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 172 cm. น้ำหนัก 82 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. หัวหน้าแผนกบุคคล
2. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคล
  3. เจ้าหน้าที่บุคคล
เงินเดือน 20000 ขึ้นไป
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา มนุยศาสตร์ (ปรัชญาและศาสนา)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2543
เกรดเฉลี่ย 2.26
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2553 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่อยู่-ติดต่อ
326 ถ.เจ้าคำรพ ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
เงินเดือน
10100
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกบุคคล
ความรับผิดชอบ ดูแลและควบคุมการบริหารจัดการ งานบุคคล ทั้งด้านสรรหาบุคคลการ การฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและวินัยพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2552 จนถึง เมษายน 2553
ชื่อบริษัท บริษัท ซินต์ อาร์ต จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
เลขที่ 2 ซ เทพทวี 8 ลาดพร้าว 101 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เงินเดือน
18000
ตำแหน่ง
Editor in Chief / Creative Director
ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของบริษัท พํฒนาการจัดทำสื่อ พัฒนาเป้าหมายด้านการตลาดด้านสิ่งพิมพ์ ประสานงานฝ่ายการตลาด และฝ่ายการผลิต วางแผนงานการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มลูกค้าทั้งเอกชนและราชการ / ดูแลเนื้อหาสาระและการจัดการ การผลิตวารสาร Trainer ของสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งเนื้อหาสาระจะเป็นเรื่องราวของแวดวงอุตสาหกรรมการบิน / ดูแลเนื้อหาสาระและการจัดการ การผลิตวารสาร สถานีพลังงาน ของ สำนักงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน ซึ่งเนื้อหาสาระจะเป็นเรื่องราว เกี่ยวข้องกับพลังงาน การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ประโยช์ของนิวเคลียร์ด้านต่างๆ ข้อมูลและข่าวสารอันเป็นประโยชน์ สารคดี การท่องเที่ยว
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม - จนถึง - -
สถาบันอบรม บริษัท บิซิเนส พลัส จำกัด
หลักสูตรการอบรม
- Payroll For Windows
- Time Attendance
- Advanced Rights For Windows
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2553 จนถึง สิงหาคม 2553
สถาบันอบรม สารพัดช่างสี่พระยาน
หลักสูตรการอบรม
การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา และการถ่ายภาพสตูดิโอ
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2553 จนถึง กุมภาพันธ์ 2553
สถาบันอบรม ชมรมถ่ายภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้านป่า)
หลักสูตรการอบรม
เทคนิคการถ่ายภาพ
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ถ่ายภาพ ระดับดีมาก
  2. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
  3. สามารถใช้โปรแกรม Payroll B-Plus ได้เป็นอย่างดี
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ - นักกีฬายิงธนูทีมชาติ พศ 2534-2542
- ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ยิงธนูชิงแชมป์เอเชีย ASIAN SHOOT 1995
- ประธานชมรม ชมรมกีฬายิงธนูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เหรัญญิก ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประธานเชียร์ กิจกรรมรับน้องใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 30/09/2021