JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 5

  


ตำแหน่งงานว่าง โรงงาน, ตำแหน่งงานว่างควบคุมคุณภาพ, การผลิต | หางาน สมัครงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
ตำแหน่งงานว่าง : สมัครงานโรงงาน
 พนักงานฝ่าย Production
1.เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร (ไม่จำกัดวุฒิ)
2.มีประสบการณ์งานป้าย ไวนิล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์พื้นฐาน
4.มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทนต่อแรงกดดัน
5.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
6.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีทักษะไหวพริบดี
บริษัท สมาร์ทเอเชีย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 มิถุนายน 2561
 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก DIY MART (สาขาเกษตรนวมินทร์)
เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
สามารถทนแรงกดดันได้ดี, ชอบความท้าทาย
สามารถใช้ Program Microsoft Office ได้ดี

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มิถุนายน 2561
 ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท ทศางค์ คอนเซฟชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2561
 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ การจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานวางแผนการผลิต (พลาสติก) ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
มีความกระตือรือร้น มุ่งความสำเร็จของงาน
มีความละเอียดรอบคอบ รู้จริงในงานวางแผน
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
***หากเป็นผู้ชายจะต้องไม่สูบบุหรี่***

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 มิถุนายน 2561
 พนักงานผลิต (Operator) (ระยอง)
วุฒิ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้
สามารถทำงานในภาวะกดดันได้

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2561
 พนักงานประกันคุณภาพ (QA)
อายุไม่เกิน 37 ปี
ปวส. สาขาใดก็ได้
มีประสบการณ์ QA/QC อย่างน้อย 1 ปี
สามารถใช้เครื่องมือวัดได้
เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
สามารถเข้ากะ 3 กะได้

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2561
 หัวหน้าฝ่าย Prod. Operation
เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
มีประสบกาณ์การทำงานด้านกระบวนการผลิตในโรงงาน 10 ปี ขึ้นไป
มีภาวะการเป็นผู้นำสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานที่ทำได้อย่างเต็มที่
สามารถบริหารจัดการในงานด้านโรงงาน
เคยมีประสบการในการบริหาร ควบคุม หรือ กำกับ พนักงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
เคยผ่านการอบรม ระบบบริหารคุณภาพ จะให้การพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2561
 QA MANAGER
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ การทำงานด้านบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี
สามารถใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการทำงาน เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เวอร์เนียร์ ก้านลอง บอลลองได้
มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
**หากมีประสบการณ์ด้านงานจิวเวอรี่มา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 พฤษภาคม 2561
 Production / Technician
เพชชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
มัธยมศึกษา หรือ ปวช ขึ้นไป
มีความชอบงานด้านไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์
สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานต่างจังหวัดและพักค้างคืนได้ (เป็นครั้งคราว)

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 พฤษภาคม 2561
 หัวหน้าฝ่ายผลิต (PRODUCTION SUPERVISOR)
ชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนมถั่วเหลือง นม เครื่องดื่ม หรืออาหาร ไม่น้อยกว่า 4 ปี
มีความเป็นผู้นำ สามารถวางแผน จัดโครงสร้าง และควบคุมการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมายได้
มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ 5 ส, GMP, HACCP และ ระบบ KPI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถดูแล บังคับบัญชา พนักงาน 10 คนขึ้นไป
มีทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

N Soya Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 พฤษภาคม 2561
 Operator Material Supply
Male/Female
18-35 years old.
At least Secondary school in related fields.
At least 1 years experience in Material Supply System / Warehouse Controlling.
Forklift Driving

บริษัท โนเว็นต้า (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
เพศชาย/หญิง อายุ 34 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,จุลชีววิทยา
มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 9 ปี
มีประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพ
มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางป้องกันปัญหา
มีความรู้ความสามารถในด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP

บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
 Quality Control Supervisor / Manager
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์ทางด้านการควบคุมคุณภาพใน Line ผลิต(ธุรกิจอาหาร,ยา,เครื่องสำอาง,อุปกรณ์ทางการแพทย์)
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้ระดับดี
มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ
ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ตาบอดสี
มนุษย์สัมพันธ์ดี

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
มีวุฒิการศึกษา ปวส.- ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านเอกสารงานผลิต 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้าน ISO : 9001
มีความขยันอดทน
ทนแรงกดดันได้ดี
มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้ดี
มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานการผลิต/ลดต้นทุนการผลิต/ของเสีย

บริษัท ทรานส์-อินเตอร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
 PRODUCTION CONTROL MANAGEMENT (New model )
เพศ ชาย , หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการเขียนแบบ-อ่านแบบ Drawing ได้
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มียานพานะมาทำงานและมีใบอนุญาตขับขี่
ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

บริษัท โตโยเท็ตสึ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤษภาคม 2561
 QA staff
Male or Female age 25 - 32 years old.
Bachelor degree or Master Degree in Chemical Engineering, Chemical Industry, Biotechnology or related field.
At least 3 years of experienced in quality or manufacturing field in pharmaceutical, food, medical device.
Good communication siklls in English
Good interpersonal communication (Ability to manage and communicate in complex technical problem)
Root cause analysis, problem solving skills.
Having knowledge in GMP/HACCP, PIC/S, Document control.
Able to work in Rayong (A. Muang)

Thai Kyowa Biotechnologies Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 พฤษภาคม 2561
 หัวหน้าไลน์การผลิต
เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า, ช่างอุตสาหการ, เครื่องกล, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
มีความรู้ทางด้านเครื่องจักร, Support Line การผลิต,
มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า, ระบบ Censor เครื่องจักร
มีประสบการณ์ในการคุมเครื่องจักร

Thai Steel Cable Public Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 พฤษภาคม 2561
 พนง.ฝ่ายผลิต/วิศวกร/ช่างเทคนิคฝ่ายแบบ
เพศ หญิงหรือชาย
อายุ 18 ปีขึ้นไป
ความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีการงานทีได้รับมอบหมาย
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก เม็ททอลชีท
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Production Planning Staff)
เพศชายหรือหญิง อายุ 26 ? 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านงานวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีทักษะในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Word , Excel , Power Point
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต(Ass't Production Manager)
เพศชาย อายุ 40 ปี ขึนไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,เทคโนโลยีการผลิต สาขาอุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาอืนทีเกียวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ,ชิ้นส่วนยานยนต์ ,
ชิ้นสวนเครื่องจักรเพื่อการเกษตร ,ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะรับการพิจารณา
มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี
มีความชํานาญในการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิต
มีภาวะผู้นําสูง ทํางานเป็นทีมได้ดี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ทีดี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานโรงงาน ซึ่งท่านสามารถ สมัครงานควบคุมคุณภาพ และ หางานการผลิต แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 51981 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128052 คน