Jobs     บริษัท โฮสมานน์ ลีเกิล จำกัด     Executive Assistance ผู้ช่วยผู้บริหาร FR-ENG 
  


บริษัท โฮสมานน์ ลีเกิล จำกัด

 

ประกอบกิจการให้บริการด้านกฎหมายและอรรถคดี การบัญชีและภาษีอากร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
Executive Assistance ผู้ช่วยผู้บริหาร FR-ENG
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
?ติดตามและประสานงานภายในและภายนอกสำนักในงานประชุม การจัดประชุม การจัดทำเอกสารประชุม รายงานการประชุม และการแจ้งมติที่ประชุม รวมถึงควบคุมและติดตามการดำเนินการทางธุรการต่าง ๆ ของการประชุม
?ดูแล ติดตาม และประสานงานการจัดหาที่พัก พาหนะรับส่ง ตารางนัดหมาย การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร และอื่นๆ
?แปลเอกสาร กลั่นกรองงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำหนังสือ จดหมาย เป็นต้น
?รับรองผู้ติดต่อ/ ผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
?ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
**อยู่ประจำสาขาหัวหิน 1 อัตรา**
**อยู่ประจำสาขากรุงเทพฯ 1 อัตรา**
**อยู่ประจำสาขาเชียงใหม่ 1 อัตรา**
ทุกตำแหน่งฝึกงานที่สาขาหัวหิน 1 เดือน

Workplace :
Type Business : Consumer Product
Job Type : Full Time
Job Group : administration - iso - document
Work At (Location) : Prachuap Khiri Khan
Area : ProvinceApply Executive Assistance ผู้ช่วยผู้บริหาร FR-ENG , Prachuap Khiri Khan - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- Executive Assistance ผู้ช่วยผู้บริหาร FR-ENG บริษัท โฮสมานน์ ลีเกิล จำกัด Job, JobPrachuap Khiri Khan Executive Assistance ผู้ช่วยผู้บริหาร FR-ENG,Prachuap Khiri Khan Job Executive Assistance ผู้ช่วยผู้บริหาร FR-ENG, Apply Executive Assistance ผู้ช่วยผู้บริหาร FR-ENG บริษัท โฮสมานน์ ลีเกิล จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษได้ดี**
มีทักษะการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office
มีไหวพริบ และมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและมีความรับผิดชอบสูง
หากมีใบขับขี่ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษBenefits :

How to Apply  :


บริษัท โฮสมานน์ ลีเกิล จำกัด

5/104 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Prachuap Khiri Khan   77110

Contact Name : โทรศัพท์ : 097-220-4029
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 21 February 2023
Power By JobSiam.com
Other jobs of this company