Jobs     บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด     Supervisor, Telesales Motor (หัวหน้างานประกันภัยรถยนต์) 
  


บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด

 

ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็น ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด ประกอบกับความตั้งใจที่จะสร้างความแข็งแรง ทางการเงินให้กับสังคมไทยในทุกระดับ เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนธนาคารได้ตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด โดยเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัย เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินพื้นฐานที่ทุกครอบครัวควรจะมี เพื่อปกป้องคุ้มครองทำให้คนไทยพร้อมรับมือ กับความเสี่ยงต่างๆในชีวิต และประเทศไทยยังมีช่องว่างในเรื่องความคุ้มครองอยู่อีกมาก 
Supervisor, Telesales Motor (หัวหน้างานประกันภัยรถยนต์)
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
- ร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางการทำงาน Telesales Motor และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ปรับ เปลี่ยน เสริมกลยุทธ์หรือวิธีการทำงานอย่างทันท่วงที กรณีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- ติดตามการปฎิบัติงาน ผลงาน วิเคระห์ยอดขาย เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
บริหารยอดขายของทีมได้ผลงานตามเป้าที่องค์กรกำหนด

งานบริหารทีมงาน

- ให้ความรู้ด้านประกันภัยยนต์ วิธีการ เทคนิค การนำเสนอขาย ต่อผู้บังคับบัญชา
- ให้คำปรึกษากับทีม เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงบริหารความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาการทำงาน
- สรรหาและพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีความก้าวหน้าที่สูงขึ้น และรักษาสถานะจำนวนทีมขาย
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Workplace :
Type Business : Banking - Securities
Job Type : Full Time
Job Group : top level executive
Work At (Location) : Bangkok
Area : Pom Prap Sattru Phai, SamphanthawongApply Supervisor, Telesales Motor (หัวหน้างานประกันภัยรถยนต์) , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- Supervisor, Telesales Motor (หัวหน้างานประกันภัยรถยนต์) บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด Job, JobBangkok Supervisor, Telesales Motor (หัวหน้างานประกันภัยรถยนต์),Bangkok Job Supervisor, Telesales Motor (หัวหน้างานประกันภัยรถยนต์), Apply Supervisor, Telesales Motor (หัวหน้างานประกันภัยรถยนต์) บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
อายุระหว่าง 30-40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายมากกว่า 10 คนขึ้นไปในประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกัน
มีใจรักงานขายและงานบริการ และสามารถทำงานภายใตแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
มีบุคคลิกภาพที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี และสามารถโค้ชทีมงานในด้านการขายและการบริการได้
มีประสบการณ์ และความรู้ด้านประกันภัยรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ปีBenefits :

How to Apply  :
ส่ง Resume E-mail : wannisa.suksai@scbprotect.co.th


บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด

9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9 กรุงเทพมหานคร 10900
Bangkok   10900

Contact Name : โทรศัพท์ : 0800761052
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 09 June 2022
Power By JobSiam.com
Other jobs of this company