Jobs     บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด     Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์) 
  


บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 
Soft Square Group of Companies
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ และจัดหา Solution ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละธุรกิจ ทั้งด้าน Hardware, System Software และ Application Software โดยมุ่งเน้นการผลิตการออกแบบและพัฒนา Application Software ให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ รวมถึงออกแบบให้ใช้งานง่าย, ใช้เวลาในการพัฒนาสั้น และทันกับความต้องการของธุรกิจ

ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ มีบุคลากรมากกว่า 300 คน ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทในเครือทั้งสิ้น 11 บริษัท ต้องการรับสมัครบุคลากรเพิ่มในฝ่ายพัฒนาระบบงานหลายอัตรา ตามรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงาน
สวัสดิการ
1. บริษัทจ่ายค่าตอบแทนทั้งเงินเดือน โบนัส ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
2. สวัสดิการอาหารกลางวัน โดยพนักงานจ่ายเดือนละ 300 บาท
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทสมทบให้เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุงาน ส่วนพนักงานเลือกจ่ายเงินสะสมได้ตั้งแต่ 5-15% ต่อเดือน
4. ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุตั้งแต่วันเริ่มงาน
5. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
6. เสื้อยูนิฟอร์ม
7. เช็คของขวัญแต่งงาน เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน/ปี
9. กิจกรรมพักผ่อนประจำปีช่วงปลายปี และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กรในระหว่างปี
10. พนักงานสามารถลาเพื่อพัฒนาตนเองได้ เช่น ลาอบรม ลาสอบ (กรณีศึกษาต่อ) ได้ตามจริง
11. บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีระบบการสอนงานโดยพี่เลี้ยง รวมถึงรับนักศึกษาสหกิจศึกษามาพัฒนาสู่เส้นทางอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องทุกปี
12. บริษัทตั้งอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอก เดินทางสะดวก และอยู่ไม่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) สถานีหลักหก
13. บริษัทมีอาคารสถานที่ ห้องอบรมสัมมนา และเครื่องมือที่เอื้อต่อการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากร

 
Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์)
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
- เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้เสนอขายโปรแกรม
- ทดสอบ ติดตั้ง โปรแกรมให้กับลูกค้า
- สอนและให้คำแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นให้กับลูกค้า
- ตอบคำถาม และช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้แก่ลูกค้า

Workplace :
Type Business : Computer - I.T.- Internet
Job Type : Full Time
Job Group : computer - it - programer
Work At (Location) : Pathum Thani
Area : ProvinceApply Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์) , Pathum Thani - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์) บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Job, JobPathum Thani Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์),Pathum Thani Job Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์), Apply Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์) บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
อายุ 20-25 ปี จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 0-3 ปีในด้านการเขียนโปรแกรม
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำอะไรใหม่ๆ
มีความอดทน และรับผิดชอบ
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี และทันตามกำหนดเวลา
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Angular 2+, Java, Servlet & JSP, C# , ASP.NET, Database design และ SQL หรือมีความรู้เพิ่มเติมอื่นๆBenefits :

How to Apply  :


บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

51/599 หมู่บ้านเมืองเอก อาคารซอฟต์สแควร์กรุ๊ป ถ.พหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Pathum Thani   12000

Contact Name : โทรศัพท์ : 02-997-2000 ต่อ 1225
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 11 April 2022
Power By JobSiam.com
Other jobs of this company