Jobs     บริษัท ยูบอร์น จำกัด     Estimate & Cost control (เจ้าหน้าที่ประมาณราคาและควบคุมต้นทุน) 
  


บริษัท ยูบอร์น จำกัด

 
บริษัท ยูบอร์น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านบริการงานด้านวิศวกรรม ทั้งในส่วนของงานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท,งานฝ้าอลูมิเนียม,งานแผงบังแดดอลูมิเนียม และงานกระจก-อลูมเนียม ปัจจุบันบริษัทฯกำลังขยายฐานธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี (พิจารณาตามผลประกอบการ)
ปรับเงินเดือนประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ค่าโทรศัพท์ตามตกลงกับบริษัทฯ
ค่าเช่ารถ , ค่าน้ำมัน ตามตกลงกับบริษัทฯ
ค่าที่พัก กรณีทำงานต่างจังหวัด
ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีทำงานต่างจังหวัด
เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน
เงินช่วยเหลืองานบวช
เงินช่วยเหลือการสมรส
ของขวัญวันเกิดพนักงาน
ประกันสังคม

 
Estimate & Cost control (เจ้าหน้าที่ประมาณราคาและควบคุมต้นทุน)
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
1.ถอดปริมาณงานอลูมิเนียมคอมโพสิต ฝ้าอลูมิเนียม แผงบังแดด และงานกระจกอลูมิเนียม
2.คิดปริมาณพื้นที่ให้ฝ่ายขายเพื่อเสนอราคา
3.คิด Budgetการใช้วัสดุของโครงการแต่ละโครงการที่ดำเนินงาน
4.ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุแต่ละโครงการให้เป็นไปตามBudgetที่ได้ตั้งไว้
5.ออกPR ใบขอซื้อให้ฝ่ายจัดซื้อ
6.ทำเอกสารใบเปิดJobของแต่ละโครงการ
7.วิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาร่วมกับฝ่ายติดตั้ง ในกรณีที่การใช้วัสดุเกินBudgetที่ตั้งไว้

Workplace :
Type Business : Construction - Furnishings
Job Type : Full Time
Job Group : finance - accounting
Work At (Location) : Bangkok
Area : Bang Khen,Sai MaiApply Estimate & Cost control (เจ้าหน้าที่ประมาณราคาและควบคุมต้นทุน) , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- Estimate & Cost control (เจ้าหน้าที่ประมาณราคาและควบคุมต้นทุน) บริษัท ยูบอร์น จำกัด Job, JobBangkok Estimate & Cost control (เจ้าหน้าที่ประมาณราคาและควบคุมต้นทุน),Bangkok Job Estimate & Cost control (เจ้าหน้าที่ประมาณราคาและควบคุมต้นทุน), Apply Estimate & Cost control (เจ้าหน้าที่ประมาณราคาและควบคุมต้นทุน) บริษัท ยูบอร์น จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง สถาปัตย์ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
ประสบการณ์การอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป ในสายงาน
สามารถเขียนแบบได้ , อ่านแบบได้
สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีเหตุผล
ขยันอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีที่จำเป็น ช่วงหลังเลิกงาน, วันหยุด หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์Benefits :

How to Apply  :


บริษัท ยูบอร์น จำกัด

165/62 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Bangkok   10220

Contact Name : โทรศัพท์ : 02-108-9577-8
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 25 March 2022
Power By JobSiam.com
Other jobs of this company