Jobs     บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด     เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (สาขานครราชสีมา ) 
  


บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด

 
บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นบริษัทฯ เกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำมันเตา,ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ (พลังงานทดแทน) และมีโรงงานผลิตที่ใช้กระบวนการไพโรซีส โดยใช้วัสดุเหลือใช้ประเภทยางรถยนต์มาผ่านกระบวนการไพโรไลซีส และได้ผลิตภันฑ์คือน้ำมันยาง ผลิตภันฑ์รอง คือ ลวด,คาร์บอน เป็นต้น บริษัทฯมีแผนการขยายกิจการ และกำลังมองหาบุคคลากรที่พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันมาร่วมงานกับเราจำนวนมาก
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยัน
2. ค่าเช่าบ้าน หรือบ้านพักสวัสดิการ-สาขาสระบุรี
3. ชุดพนักงานฟรี
4. ประกันชีวิต
5. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน,คลอดบุตร,งานศพญาติ เป็นต้น
6. กองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. งานเลี้ยงปีใหม่
9. เบี้ยเลี้ยงกรณีต่างๆ

 
เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (สาขานครราชสีมา )
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
1.ประสานความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายภาคี เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงการร่วมมือร่วมกัน
2.รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์และชุมชนต่างๆ ตลอดจนการทำงาน ร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่
3.เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ ฐานข้อมูลกิจกรรมภายในพื้นที่
4.จัดทำเป้าหมายและแผนการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีต่างๆ ของชุมชนตามแผนงาน
5.ประสานงานเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการ
6.คิดและเขียนโครงการ/กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาการอนุมัติดำเนินการ
7.จัดทำชุดข้อมูล ชุมชน เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประสานความร่วมมือ
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Workplace :
Type Business : Consumer Product
Job Type : Full Time
Job Group : coordinate - organizer - pretty -mc
Work At (Location) : Ayuthaya
Area : ProvinceApply เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (สาขานครราชสีมา ) , Ayuthaya - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (สาขานครราชสีมา ) บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด Job, JobAyuthaya เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (สาขานครราชสีมา ),Ayuthaya Job เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (สาขานครราชสีมา ), Apply เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (สาขานครราชสีมา ) บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
ไม่จำกัดเพศ อายุ 20ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานด้านชุมชนสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
วุฒิการศึกษา วทบ (สิ่งเเวดล้อม) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความกล้าเเสดงออก มีไหวพริบที่ดี เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะการทำสื่อ สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สามารถดำเนินกิจกรรม เช่น พิธีกร สันทนาการ หรือผู้นำกิจกรรม
สามารถประสานงาน เจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยกรณีเกิดข้อพิพาทBenefits :

How to Apply  :


บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด

555 หมู่ที่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Ayuthaya   13170

Contact Name : โทรศัพท์ : 063-237-8811, 063-237-8833
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 19 March 2022
Power By JobSiam.com
Other jobs of this company
Number of Position: 2