หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างสงขลา อัทเดท
หางานสงขลา | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
เจ้าหน้าที่ห้องเย็น
หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
พนักงานขับรถ
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การขับรถรับ
มีใบอนุญาตขับขี่รถ
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
ช่างควบคุมบอยเลอร์ (Boiler)
มีประสบการณ์คุมเครื่องบอยเลอร์
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขา ไฟฟ้า , เครื่องกล , เครื่องยนต์
มีใบอนุญาตการควบคุมหม้อน้ำไอน้ำ
มีความรู้ด้านการควบคุมหม้อไอน้ำ
บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มิถุนายน 2565
เจ้าหน้าที่ Production Supervisor (หัวหน้าฝ่ายผลิต)
เพศ ชาย อายุ 24 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,พอลิเมอร์,เทคโนโลยีการยาง เป็นต้น
มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการเป็นผู้นำ ควบคุมดูแลพนักงานได้
มีประสบการณ์ด้านโรงงานถุงมือ พิจารณาเป็นพิเศษ อาจจะได้สัมภาษณ์ทันที
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี
บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปวส. สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้านช่างยนต์ ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรถบรรทุกทุกชนิดพร้อมเครื่องจักรโรงงาน
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี่ต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ๆ
ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ HR Manager
เพศชาย หรือ หญิง
อายุ 35 ปีขึ้นไป
ป.ตรี บริหารธุรกิจ, ทรัพยามนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงาน 7 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี
มีความรู้กฏหมายแรงงาน, ประกันสังคม และแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี
มีความรู้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ครบทุกส่วนงาน
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 สิงหาคม 2565
เจ้าหน้าที่สินเชื่อภาคสนาม(เมืองสุราษฎร์,กาญจนดิษฐ์,ตาขุน,หนองขรี)
เพศชาย หรือเพศหญิง
อายุ 20 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สามารถเริ่มงานได้ทันที
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเอง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่สโตร์(อะไหล่รถ)
1.เพศชาย
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีใบขับขี่รถยนต์และขับรถยนต์ได้
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
บาริสต้า ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาจังหวัดตรัง
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
มีความอดทน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 ธันวาคม 2564
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1-3 ปีในงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดีใน Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint)
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
พนักงานต้อนรับ
1.มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น
2.สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ชัดเจนอย่างน้อย 1ภาษา( จีน อังกฤษ มาลายู)
3.มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
4.สามารถทำงานเป็นกะได้
สวัสดิการพนักงาน
1.อาหาร 3 มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.เงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ
5.โบนัสประจำปี
6.ค่ากะดึก

บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2566
Finance Manager
Bachelor degree in Accounting or related filed
Working knowledge of accounting principle
Fair analytical and reasoning skill
Knowledge of SAP computerized accounting system
Process high integrity, trust and credible reputation
Good analytical and mathematical skills
Knowledge of Accounting and Tax Laws & Regulation, Thai Custom regulations and BOI requirements
บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤศจิกายน 2566
แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก(รูมเมด)
1.มีใจรักงานบริการ
2.มีระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
สวัสดิการพนักงาน
1.อาหาร 3มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
4.เงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ
5.โบนัสประจำปี
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 มีนาคม 2567
คลีนเนอร์พลาซ่า/โรงแรม
1.รักความสะอาด
2.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
3.มีทักษะด้านงานบริการ
4.มีพื้นฐานการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานแม่บ้าน
สวัสดิการ
1.อาหาร 3 มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.เงินช่วยเหลือด้านต่างๆ
5.โบนัสประจำปี
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มิถุนายน 2567